Databas med medlemsregister

SVI har en databas (svi.batdata.se) med medlems- och båtuppgifter, bokningssystem för vaktpass, torr- och sjösättning samt obligatorisk arbetsplikt. För information om hur vi behandlar personuppgifter tryck här.

För att logga in i registret tryck här. Som användarnamn används ditt mobilnummer eller din e-mailadress vilka du angett i databasen. Lösenord automatgenereras genom att klicka på den blå texten ”Jag har glömt mitt lösenord”. Lösenordet skickas som SMS till din mobiltelefon eller som email.

Bokningssystemet bygger till stor del på att du själv som medlem håller dina uppgifter aktuella. Dina adress-, telefon- och e-postadresser under fliken ”Mina uppgifter” skall du därför själv hålla aktuella eftersom det är genom email, SMS eller SVI hemsida som varvet kommunicerar med dig. Dessutom används dessa uppgifter i de olika bokningsfunktionerna.

Systemet är öppet alla dagar i veckan året om, för att du som medlem skall kunna ändra dina person- eller båtuppgifter, utföra bokningar, kontrollera tidigare gjorda bokningar eller boka om. 

Under fliken ”Mina uppgifter” kan du byta lösenord, vilket vi starkt rekommenderar alla att då och då göra.

Under fliken ”Sjösättning”, eller ”Torrsättning” beroende på period) kan du boka dag och tid för sjösättning eller torrsättning av din båt. Om du redan bokat en dag visas uppgifterna här. Eventuell bokad dag visas också på ”Min Sida”. Ombokning är möjlig om den görs tillräckligt lång tid innan aktuell bokad dag.

Under fliken ”Hamnplats” kan du boka tillfällig hamnplats i Sätra Båtsällskaps hamn. För att kunna boka hamnplats måste du först boka sjö- eller torrsättningsdag. Möjligheten att boka beror också på hur din valda dag ligger i förhållande till sjö/torrsättningsdag för Sätra Båtsällskaps båtar.

Under fliken ”Vakt/Arbete” kan du boka dag för vakt. Du kan också se vilka som är bokade en viss dag genom att klicka på dagen i kalendern. Det är också möjligt att ändra vakt dag om vaktansvarig aktiverar funktionen. Du kan också anmäla dig till olika arbetsuppgifter via undermenyn ”Varvsarbete”.

Under fliken ”Fakturor” kan du se alla fakturor du fått som medlem i SVI. Du kan också se när den är skickad till dig och status (Förfallodag/Betalad) samt belopp. Klicka på önskad faktura rad för att se hela fakturan.

Under fliken ”Övrigt” kan du rapportera in incidenter (Menyval ”Incidenter”). Det kan vara stöld eller skadegörelse på din båt eller någon annan händelse du vill rapportera in till styrelsen. Genom att rapportera in händelser ger du styrelsen möjlighet att få en samlad bild av vad som händer på varvet och därigenom bättre möjlighet att förebygga och hjälpa till vid t.ex. stöld.

Under ”Övrig info” finns länkar till varvets regler, lista på medlemmar som kan gå extravakt, kontaktuppgifter till styrelsen och avgifter. Här kan länkar till andra intressanta och/eller användbara sidor läggas till allt efter behov.

Vår behandling av dina personuppgifter (GDPR)

För att möjliggöra ditt medlemskap registrerar varvet personuppgifter såsom namn, personnummer, postadress, mobilnummer och emailadress. Utöver personuppgifterna registreras uppgifter om din båt såsom typ, längd, bredd, vikt och försäkringsuppgifter.

Personuppgifterna delas endast med myndigheter efter särskild framställan.