Motorbåtar/Trailers

Motorbåtar

Motorbåtars bockar kan vara tillverkade av trä, även om metall rekommenderas. Träet ska då vara friskt, av tillräcklig dimension och minst lika snabbt att anbringa som fabrikstillverkade bockar. Hållbarhet och snabbhet gäller även för hemtillverkade metallkonstruktioner.

För att både traktorvagn och slamkrypare ska kunna lyfta båten krävs det att upplagsbockar är 60 cm höga. Beroende på motorbåtens viktfördelning används ofta kraftigare bock i aktern, då största vikten ligger akterut. Den främre bocken får vara max 230 cm bred för att slamkryparna ska kunna grensla den.

Exempel på uppställning

Motorbåt upplagd på bockar, säkrade i sidled med fristående sidostöttor
Motorbåt upplagd på bockar, säkrade i sidled med fasta sidostöttor

Motorbåt upplagd på bockar med fasta sidostöttor och mittförstärkning med pallningsvirke.

Motorbåt upplagd på bockar med fasta sidostöttor och mittförstärkning med mittstötta.

Båtvagnar / Trailers

Vagnar och trailers ska vid förvaring på SVI område alltid vara uppmärkta med varvs-nummer.

Båtvagn ska vara dimensionerad för den båt som ligger på den.

Upptagning och sjösättning ska normalt kunna hanteras av båtägaren själv. Varvet kan utföra bogsering utan kostnad i anslutning till ordinarie torr-/sjösättningstider. Sker bogserhjälp vid andra tider görs det som s.k. exklusiv hantering med pris enligt avgiftstabell.

Upptagning och sjösättning får ske på tider då av varvet organiserad sjösättning/upptagning inte pågår. Den högra slipen från land sett ska användas.

Nyckel till slipbommen förvaras i kodlåst nyckelbox i varvshuset. Kod erhålles av varvschef.

När båten inte ligger på trailern under tiden 06-01—09-15 ska båtens pallnings- och täckningsmateriel ligga på den märkta trailern. Materiel som inte ligger på trailern riskerar att kasseras.