Segelbåtar

Grundprincipen för uppställning av en segelbåt är att kölen skall vila på en robust kölpallning av trävirke eller liknande som i princip klarar hela båtens tyngd. Pallningen får gärna vara utbredd under hela kölen för att få en bra fördelning av trycket mot marken. Båten mår bäst av om man undviker för stora punktlaster från stöttorna.

Alla segelbåtar ska stå i vagga alternativt stöttas av minst fyra stöttor. Segelbåtar över tio meter ska stå i vagga plus stöttas av två stöttor, alternativt stöttas av sex stöttor utan vagga. Segelbåtar med mast monterad1 ska stå på vagga plus stöttas av fyra stöttor alternativt åtta stöttor utan vagga. Stöttorna förbinds parvis med kätting eller kraftigare spännband. Antalet stöttor beror också på var båten ställs upp. Är uppställningsplatsen utsatt för mycket vind kan det finnas anledning att använda fler stöttor. Efterjustering under uppställningsperioden, speciellt efter kraftiga regn och under/efter tjällossning, kan komma att behövas varför stöttorna med jämna mellanrum ska kontrolleras.

1Båt får torrsättas med mast först efter beslut av varvschefen. Att observera är att båt med mast monterad utgör ett större vindfång och att mast och båt kan ta skada om vanten är felaktigt spända. Lutning och stöttning av båten måste därför kontrolleras oftare under uppställningsperioden. Båtägare bör kontrollera med sina försäkringsbolag hur de ställer sig till att båten ställs upp med mast på. (Seldén rekommenderar att masten årligen demonteras och att stående och löpande rigg kontrolleras.)

Exempel på stöttor.

Segelbåt med fyra sidostättor förankrade med kätting med pallning under kölen.

Segelbåt med fyra sidostättor förankrade med spännband med pallning under kölen.

Långkölad segelbåt med sex sidostättor förankrade med spännband med pallning under kölen.

Vaggor

Segelbåtsvaggor kan på platser som är någorlunda plana fungera bra medan det kan bli problem på andra platser där marken lutar, med krav på omfattande justering av vaggorna och med ökad tidsåtgång som följd. Om båten dessutom hänger snett i subliften ökar tiden för nedsänkning ytterligare. För vagga gäller:

  • Vaggan får vara max 230 cm bred (för att subliftarna ska kunna grensla den)
  • Vaggan rekommenderas vara av typ Tyresövagga eller Press & Son
  • Vaggans alla leder ska vara justerbara och leder, skruvar, bultar, plattor etc ska vara väl smorda. Båtägaren medför egna verktyg.
  • Vaggan ska vara tydligt märkt med FÖR och AKTER
  • Vaggan ska vara hanterbar av båtägaren och lätt kunna justeras framåt, bakåt eller i sidled av två personer
  • Vaggans främre stöttor ska innan båten körs på plats i vaggan vikas ner mot marken. Vid behov stöttas båten i fören av tillfälliga stöttor. Vaggans främre stöttor viks upp när subliften har körts därifrån.

Exempel på vaggor

Exempel på godkänd vagga, justerbar i alla ledder.

Exempel på godkänd vagga, justerbar i alla ledder.

Exempel på godkänd vagga, justerbar i alla ledder.
Exempel på godkänd vagga, justerbar i alla ledder.
Exempel på ej godkänd vagga. Ej justerbar i alla ledder.
Exempel på ej godkänd vagga. Ej justerbar i alla ledder.
Exempel på ej godkänd vagga. Ej justerbar i alla ledder.
Exempel på ej godkänd vagga. Ej justerbar i alla ledder.