Segelbåtar

Grundprincipen för uppställning av en segelbåt är att kölen skall vila på en robust kölpallning av trävirke eller liknande som i princip klarar hela båtens tyngd. Pallningen får gärna vara utbredd under hela kölen för att få en bra fördelning av trycket mot marken. Båten mår bäst av om man undviker för stora punktlaster från stöttorna.

Segelbåtar ska stöttas av sidostöttor. Segelbåtar upp till 34 fots längd stöttas av minst fyra stöttor och segelbåtar över 34 fot med minst sex stöttor. Segelbåtar med mast monterad1 ska stöttas med åtta stöttor. Stöttor förbinds parvis med kätting eller kraftigare spännband.

Antalet stöttor beror också på var båten ställs upp. Är uppställningsplatsen utsatt för mycket vind kan det finnas anledning att använda fler stöttor. Efterjustering under uppställningsperioden, speciellt efter kraftiga regn och under/efter tjällossning, kan komma att behövas varför stöttorna med jämna mellanrum ska kontrolleras.

Större segelbåt (>34 fot) får torrsättas med mast först efter beslut av varvschefen. Att observera är att båt med mast monterad utgör ett större vindfång och att mast och båt kan ta skada om vanten är felaktigt spända. Lutning och stöttning av båten måste därför kontrolleras oftare under uppställningsperioden. Båtägare bör kontrollera med sina försäkringsbolag hur de ställer sig till att båten ställs upp med mast på. (Seldén rekommenderar att masten årligen demonteras och att stående och löpande rigg kontrolleras.)

Exempel på stöttor.

Segelbåt med fyra sidostättor förankrade med kätting med pallning under kölen.

Segelbåt med fyra sidostättor förankrade med spännband med pallning under kölen.

Långkölad segelbåt med sex sidostättor förankrade med spännband med pallning under kölen.

Vaggor

Eftersom varvets mark lutar i olika riktningar är det mer tidskrävande att sätta ner båten i en vagga, jämfört med att stötta den med sidostöttor. Om båten dessutom hänger snett i Subliften ökar tiden för nedsänkning och injustering ytterligare. Därför accepterar varvet fr.o.m säsongen 2022/23 inte fler vaggor än de som redan tidigare finns.

För tidigare godkänd vagga gäller:

  • Vaggan får vara max 230 cm bred (för att Subliften ska kunna grensla den)
  • Vaggan skall vara av samma typ som Tyresövagga eller Press & Son
  • Vaggans alla leder ska vara justerbara och leder, skruvar, bultar, plattor etc ska vara väl smorda. Båtägaren medför egna verktyg.
  • Vaggan ska vara tydligt märkt med FÖR och AKTER
  • Vaggan ska vara hanterbar av båtägaren och lätt kunna justeras framåt, bakåt eller i sidled av två personer
  • Båtägaren ska innan torrsättning anmäla för vagnspersonal att han/hon har vagga.

Segelbåtar upp till 34 fots längd stöttas av minst fyra stöttor och segelbåtar över 34 fot med minst sex stöttor, alternativt med vagga plus två stöttor. Segelbåtar med mast monterad1 ska stöttas med åtta stöttor alternativt stå i vagga plus stöttas av fyra stöttor.

Exempel på tidigare godkända vaggor

Exempel på godkänd vagga, justerbar i alla ledder.

Exempel på godkänd vagga, justerbar i alla ledder.