Bli medlem

Nedanstående länk går till ett anmälningsformulär för ansökan om medlemskap. Det är viktigt att alla fält fylls i. 

Efter att ansökan godkänts skickas en faktura till den sökande, vilken ska betalas till föreningens bankkonto innan torrsättning kan ske. Vid torrsättningen erhålls en nyckelbricka som går till infartsbom och varvshus.

Länk till bli medlem