Bli Medlem

Varvets operativa verksamhet för båtägare i SVI, SBS och FBK hålls öppet under tiden 15/4-31/5 och 15/9-15/11. Under övrig tid bedrivs intern varvsverksamhet och endast i undantagsfall hantering av båtar enligt varvets prislista, under förutsättning att varvspersonal finns disponibel.

Vi erbjuder säsongsvis vinterförvaring av motor- och segelbåtar på max 12 x 3.80 m och en max vikt på 8 ton. Båtarna får inte vara registrerade hos Transportstyrelsen för yrkesmässig trafik. Större segelbåtar (>34 fot) kan tas upp med mast mot en särskild avgift enligt prislistan. Båtar ska vara borta fån varvet mellan 1 juni och 15 september.

Vår maskinpark består av en traktor med upptagningsvagn för i huvudsak mindre motorbåtar och två subliftar för segelbåtar och större motorbåtar.

Vid varvet finns:

  • två mastkranar,
  • två sliprar,
  • mastförråd,
  • sug- och latrintömning,
  • el- och sjövattenuttag på uppställningsområdet (ej vatten vid risk för frost), 
  • en miljöstation för omhändertagande av miljöfarligt avfall,
  • WC, dusch
  • pentry

Dessutom finns en kiosk öppen under sjö- och torrsättningshelger, bemannad av medlemmar.

Medlemmens ansvar

Medlem ska vara väl insatt i och följa varvets styrdokument (stadgar, ordningsregler, miljöregler, uppställningsregler, mm).

I och med att faktura för vinterförvaring betalas så accepterar Du som båtägare varvets regler och anvisningar.

Då SVI är en ideell förening har varvet säsongsvis (1 juli – 30 juni) arbetsplikt för båtägarna i tre former: 1. medhjälp vid torr- och sjösättning av egen och andra båtägares båtar inom samma torr- eller sjösättningspass, 2. att gå nattvakt minst en gång samt 3. s.k obligatoriskt varvsarbete (kioskbiträde städning av varvsytor mm). …

Dock, för att få ett lämpligt antal personer vid det obligatoriska varvsarbetet och för att underlätta SVI administration ianspråktas endast en tredjedel av SVI medlemmar årligen. Följande indelning gäller:

Säsongen juli 2022 till juni 2023 ska medlemmar med efternamn som börjar på A-H genomföra obligatoriskt varvsarbete under något av de pass varvet lägger ut.

(Juli 2021 till juni 2022 var det medlemmar med efternamn som börjar på P-Ö.)

(Juli 2023 till juni 2024 blir det medlemmar med efternamn som börjar på I-O.)

Arbetspassets längd är 3-5 h.

Du bokar själv in dig på lämpligt pass, vilka framgår med rött i kalendern i databasen svi.batdata under rubriken Vakt/Arbete.

Om Du inte infinner dig vid bokad torr- eller sjösättningstid, inte fullgör din vakttjänst eller ditt obligatoriska varvsarbete tas avgifter ut av dig. Dessa framgår på hemsidan under rubriken Medlemsinformation/Avgifter.

Ansök om medlemskap till Sätravarv gör du här. (Du kopplas vidare till svi.batdata.se)