Bli Medlem

Varvets operativa verksamhet för båtägare i SVI, SBS och FBK hålls öppet under tiden 15/4-31/5 och 15/9-15/11. Under övrig tid bedrivs intern varvsverksamhet och endast i undantagsfall hantering av båtar enligt varvets prislista, under förutsättning att varvspersonal finns disponibel.

Vi erbjuder säsongsvis vinterförvaring av motor- och segelbåtar på max 12 x 3.80 m och en max vikt på 8 ton. Båtarna får inte vara registrerade hos Transportstyrelsen för yrkesmässig trafik. Större segelbåtar (>34 fot) kan tas upp med mast mot en särskild avgift enligt prislistan. Båtar ska vara borta fån varvet mellan 1 juni och 15 september.

Vår maskinpark består av en traktor med upptagningsvagn för i huvudsak mindre motorbåtar och två subliftar för segelbåtar och större motorbåtar.

Vid varvet finns:

  • två mastkranar,
  • två sliprar,
  • mastförråd,
  • sug- och latrintömning,
  • el- och sjövattenuttag på uppställningsområdet (ej vatten vid risk för frost), 
  • en miljöstation för omhändertagande av miljöfarligt avfall,
  • WC, dusch
  • pentry

Dessutom finns en kiosk öppen under sjö- och torrsättningshelger, bemannad av medlemmar.

Medlemmens ansvar

Medlem ska vara väl insatt i och följa varvets styrdokument (stadgar, ordningsregler, miljöregler, uppställningsregler, mm).

I och med att faktura för vinterförvaring betalas så accepterar Du som båtägare varvets regler och anvisningar.

Då SVI är en ideell förening har medlemmarna varje säsong (1 juli – 30 juni) arbetsplikt i tre former:

1. medhjälp vid torr- och sjösättning av egen och andra båtägares båtar inom samma torr- eller sjösättningspass,

2. att gå nattvakt minst en gång

3. s.k obligatoriskt varvsarbete (kioskbiträde städning av varvsytor mm).

Dock, för att få ett lämpligt antal personer vid det obligatoriska varvsarbetet och för att underlätta SVI administration ianspråktas årligen endast en tredjedel av SVI:s totala antal medlemmar. Följande indelning gäller:

Säsongen juli 2022 till juni 2023 ska medlemmar med efternamn som börjar på A-H genomföra obligatoriskt varvsarbete under något av de pass varvet lägger ut.

(Juli 2021 till juni 2022 var det medlemmar med efternamn som börjar på P-Ö.)

(Juli 2023 till juni 2024 blir det medlemmar med efternamn som börjar på I-O.)

Arbetspassets längd är 3-5 h.

Du bokar själv in dig på lämpligt pass, vilka framgår med rött i kalendern i databasen svi.batdata under rubriken Vakt/Arbete.

Om Du inte infinner dig vid bokad torr- eller sjösättningstid, inte fullgör din vakttjänst eller ditt obligatoriska varvsarbete tas avgifter ut av dig. Dessa framgår på hemsidan under rubriken Medlemsinformation/Avgifter.

Ansök om medlemskap till Sätravarv gör du här. (Du kopplas vidare till svi.batdata.se)