Avfallshanteringsplan

Beslutad av SVI Styrelse 2016-01-23.

Bakgrund

Denna Avfallshanteringsplan gäller för Sättra Varfs Intresseförening (SVI) och innehåller den information som krävs enligt SJÖFS 2001:13

SVI har besöksadressen 127 30, Sätravarvsvägen 50, 127 30 Skärholmen.  Postadress Sättra Varfs Intresseförening, Box 2097, 12702 Skärholmen.

Styrelsen för SVI är ansvarig att genomföra avfallshanteringsplanen och arbetet drivs av miljöombudet i intresseföreningen.

SVI bedriver endast varvsverksamhet och denna plan kommer därför endast att omfatta varvet. SBS är tillsammans med Fiskarfjärdens BK medlemmar i Sättra Varfs Intresseförening (SVI.) SBS sköter hamnverksamheten för hamnen som ligger i anslutning till varvet. SBS upprättar en egen avfallshanteringsplan för hamnverksamheten.

På varvet förvaras vintertid ca 500 båtar. SVI administrerar med helt ideella insatser
upptagningen och sjösättningen av samtliga båtar.

Förutom båtar från klubbarna SBS och FBK kommer även en hel del båtar från
andra båtklubbar eller båtar helt utan båtklubbstillhörighet. Dessa båtar som inte
är med i någon av ovanstående klubbar kallas kort och gott för ”SVI-båtar.”

Sjösättning och upptagning äger rum några hektiska helger på våren och hösten.
SVI arrenderar området av Stockholms Stads Idrottsförvaltning under viss tid av året så därför är det viktigt att båtarna tas upp och sjösätts på avsedd tid.

Varvet ligger i ett naturreservat ”Sätraskogen” där många människor passerar. I närheten, som en del av naturreservatet, finns en grillplats och en brygga. En arbetstunnel byggs för ”Förbifart Stockholm” med start i varvsområdet vilket kommer påverkan varvet de närmaste åren. Stockholms stad har byggt en spolplatta som är under driftsättning.

Behov och kapacitet avfallshantering

Avfallsslag Behov Kapacitet Plats för inlämning
Olja Max 600 liter per år Hämtas av Suez är oljefatet på 200 liter är fullt Särskilt uppmärkt fat i SVI miljöstation (se karta)
Glykol Max 200 liter per år Hämtas av Suez när fatet på 200 liter är fullt Särskilt uppmärkt fat i SVI miljöstation (se karta)
Lösningsmedel Max 200 liter per år Lämnas av medlemmarna till återvinning direkt. Sätra återvinningscentral. (Se adress nedan)
Olje- och bränslefilter Max 1000 filter per år Hämtas av Suez när fatet på 200 liter är fullt Särskilt uppmärkt fat i SVI miljöstation (se karta)
Färgburkar, tomma halvfulla 400 till 500 burkar per år. Minskande när färre använder båtbottenfärg Hämtas av Suez när hyllorna är fulla. Särskilt uppmärkta hyllor i SVI miljöstation (se karta)
Övriga färgrester inklusive skrapflagor Max 200 liter per år. Minskande när färre använder båtbottenfärg   Skrapflagor just nu Sätra återvinningscentral. (Se adress nedan) Vi planerar en särskild tunna i SVI miljöstation och meddelar när den är på plats (se karta)
Båtbatterier Max en kubikmeter Hämtas av Batcat AB när lådan är full på upp-maning av SVI. Organisations nr 556898-7159 för Batcat AB. Särskild låda utanför SVI miljöstation. Ställ batterier på lådan så tar SVI hand om dessa. (se karta)
Presenningar Max 8 kubikmeter En 8 kubikmeters container hämtas av Big Bag gång per år Särskild container på SVI i samband med sjösättning och torrsättning
Metall Max 8 kubikmeter En 8 kubikmeters container töms av Big Bag vi behov på uppmaning av SVI. Särskild container på SVI i samband med sjösättning och torrsättning

Avtalsnummer med Suez är 1081 26. Varvet ringer när behov av hämtning.

Information om avfallshantering, regler och placering

Varvets nyttjare kommer att underrättas om varvets mottagningsanordningar genom att en karta med här nämnda mottagningsanordningar med regler för dessa publiceras på SVI hemsida och sätts upp i varvsområdet. Samråd kommer fortlöpande ske med SBS för att koordinera avfallshantering i varvet med hamnens avfallshantering. Samråd kommer att ske vid behov med Stockholms stad Idrottsförvaltning kring kapacitetsbehov för sophantering för naturreservatet.

 

Var slänger du ditt avfall?

Avfallstyp Slängs i
Hushållssopor från klubbhuset, exklusive glas metall och plast. SBS Soptunnor, osorterade sopor endast klubbhuset (se karta)
Hushållssopor från klubbhuset, glas metall och plast. Sätra återvinningscentral. (Se adress nedan)
Övriga hushållssopor Ta med hem och släng. Sortera och återvinn när möjligt.
Latrin Sugtömningsstation vid kajen alternativtutslagsvask (se karta)
Olja Särskilt uppmärkt fat i SVI miljöstation (se karta)
Glykol Särskilt uppmärkt fat i SVI miljöstation (se karta)
Lösningsmedel Sätra återvinningscentral. (Se adress nedan)
Olje- och bränslefilter Särskilt uppmärkt fat i SVI miljöstation (se karta)
Färgburkar, tomma halvfulla Särskilt uppmärkta hyllor i SVI miljöstation (se karta)
Övriga färgrester inklusive skrapflagor Skrapflagor just nu Sätra återvinningscentral. (Se adress nedan) Vi planerar en särskild tunna i SVI miljöstation och meddelar när den är på plats (se karta)
Båtbatterier Särskild låda utanför SVI miljöstation. Ställ batterier på lådan så tar SVI hand om dessa. (se karta)
Presenningar Särskild container på SVI i samband med sjösättning och torrsättning
Metall Särskild container på SVI i samband med sjösättning och torrsättning

Adress Sätra Återvinningscentral: Strömsätravägen 8, 12735 Skärholmen telefon 0852212000 Vid frågor skriv till: satravarv@hotmail.com.