Täckning

Täckning får inte förankras i stöttorna då kraftiga vindar kan få stöttorna att röra på sig vilket kan medföra att båten välter. De flesta försäkringsbolag har som villkor att täckmaterial inte får förankras i stöttor och vaggor.

RÄTT förankring av presenning

täckning_2.jpg

RÄTT förankring av presenning

täckning_3.png

RÄTT förankring av presenning

täckning_4.png

FEL förankring av presenning (förankrad i stöttorna)