Miljöpolicy

Miljöpolicy för Sättra Varfs Intresseförening, Sätra Båtsällskap och Fiskarfjärdens Båtklubb

 

Sättra Varfs Intresseförening, Sätra båtsällskap och Fiskarfjärdens båtklubb har beslutat att fr.o.m 2016 ha en gemensam Miljöpolicy och Miljöplan men med separata avfallshanteringsplaner. Miljöpolicy och Miljöplan skall antas, av SBS och FBK årsmöten och framtida ändringar skall godkännas av dessa årsmöten.

Verksamheten skall bedrivas i linje med de lagar och förordningar som berör verksamheten, såsom miljöbalken, vattendirektivet och miljödirektivet.

Vi skall verka för att Sveriges miljömål där båtlivet kan påverka skall uppnås (se http://www.miljomal.se/). Främst avser dessa målen ”Hav i balans samt levande kust och skärgård” samt ”Giftfri Miljö”.

Ansvaret att styra, underlätta efterlevande och följa upp att detta sker ligger på respektive organisations styrelse, med stöd av miljöpolicyn och miljöplanen. Respektive organisation kommer också att ha sin egen avfallshanteringsplan och genomföra egenkontroll enligt SBUs checklista.
Utöver styrelsens ansvar åligger det medlemmarna själva att följa bestämmelserna när det gäller aktiviteter som de själva genomför, t.ex. båtunderhåll.

Här kan du läsa hela Miljöpolicy för SVI