Styrelsen

Ordförande Lars-Erik Wester SBS

Vice ordförande

Sekreterare Nils Ahlén SBS

Kassör Anders Jansson SBS

Gunnar Eriksson SBS adjungerad

Varvschef Anders Stenström FBK

Ledamot Bo Nilson FBK

Ledamot Leo Ängeslevä  FBK

Miljöansvarig Leo Ängeslevä  FBK

Vaktchef Håkan Ferm SVI