Om SVI

Sättra Varfs Intresseföreing (SVI) är en ideell intresseförening som drivs till lika delar av  båtklubbarna Sätra Båtsällskap (SBS) och Fiskarfjärdens båtklubb (FBK). Nuvarande verksamhet har fortgått på samma plats sedan mitten av 1960-talet men fartygsvarv har funnits på området sedan flera hundra år.

På varvet, som ligger i anslutning till SBS hamn, förvaras vintertid 450-500 båtar. Förutom från klubbarna SBS och FBK kommer en hel del båtar från andra klubbar eller utan båtklubbstillhörighet. Dessa båtar kallas för ”SVI-båtar.”

Sjösättning och upptagning äger rum under några hektiska helger på våren och hösten. Då SVI endast arrenderar området under del av året är det viktigt att båtarna tas upp och sjösätts på avsedd tid.

SVI är ingen marina som drivs i vinstintresse. Vid en marina beslutar ägaren om man får en plats, det går att boka exakt tid för upptagning och sjösättning där båtägaren inte själv behöver hjälpa till och det går att beställa och betala för olika typer av service.

SVI däremot är som en ideell intresseförening uppbyggd enligt demokratiska principer med årsmötet som högsta beslutande organ. Årsmötet väljer en styrelse som leder arbetet mellan årsmötena. Föreningen är öppen för alla sökande i mån av båtplats, under förutsättning att föreningens stadgar och andra bestämmelser följs, och om inga andra särskilda skäl talar emot ett medlemskap. 

SVI administrerar upptagning och sjösättning med i huvudsak ideella insatser och det går därmed inte att ställa samma krav på service som på en kommersiell marina.För att kunna minimera kostnaderna är det väsentligt att alla båtägare hjälper till. Varvet har därför arbetsplikt för båtägarna i form av medhjälp vid torr- och sjösättning av egen båt och med att hjälpa till med övriga båtägares båtar inom samma torr- eller sjösättningspass, att gå nattvakt minst en gång per säsong samt i övrigt då styrelsen eller varvschefen kallar till en specifik arbetsuppgift, s.k obligatoriskt varvsarbete. Tveka inte att höra av dig om du har specialkunskaper eller vill hjälpa till med något.

På hemsidan hittar du information om hur och när du kan sjösätta och ta upp din båt och hur du bokar, bokning av vakttjänstgöring samt vem du kan kontakta om du har frågor.