Behandling av personuppgifter

Information om och samtycke till Behandling av personuppgifter för medlem i SVI

INLEDNING

1.1  Enligt gällande GDPR lagstiftning är vi skyldiga att informera dig om att vi har personuppgifter på dig i egenskap av medlem i SVI och hur vi behandlar dessa.

SVI är ansvarigt för behandling av de personuppgifter som du ger oss i samband med ditt medlemskap. Behandlingen sker i enlighet med våra åtaganden som idrottsförening och för att kunna tillhandahålla en hemsida.

1.2  Enligt Riksidrottsförbundets regler måste vi föra ett medlemsregister. Det är därför viktigt att vi kan uppdatera våra register på ett enkelt och smidigt sätt. Det gör vi genom att använda oss av hemsidans bokningssystem, en digital tjänst där vi för medlemsregister, dina kontaktuppgifter kan komma att publiceras i egenskap av din roll i föreningen. Det innebär att vi kommer dela med oss av dina personuppgifter till Riksidrottsförbundet och berörda förbund/föreningars stödsystem för hantering av bidragsansökning/medlemskap(försäkring).

2 VÅR BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER

Allmänt om vår behandling

2.1  Personuppgifter är all information som kan identifiera dig. Det innebär att den informationen som vi lägger in för att föra medlemsregister, alltså ditt namn, personnummer, medlemskap, kön, e-post, adress och telefonnummer, är personuppgifter.

2.2  Vi behandlar dina personuppgifter för att tillgodose ditt medlemskap och uppfylla våra skyldigheter mot dig som medlem. Om du slutar vara medlem i SVI kommer vi att radera dina uppgifter om det inte finns någon särskild anledning att spara dem.

2.3  Vi är så kallade personuppgiftsansvariga för den här behandlingen och du får gärna höra av dig till oss om du har några frågor om vår behandling eller för att kontrollera vilka personuppgifter vi behandlar om dig.

2.4  Du kan även höra av dig till oss för att begära rättelse om du anser att dina personuppgifter är felaktiga eller om du vill att vi ska upphöra med behandlingen. Kontaktuppgifter finns på hemsidan.

Registerad båt i register och Bilder

2.5  Utöver de personuppgifter som vi behandlar för att möjliggöra ditt medlemskap, kommer vi även att spara uppgifter om din båt som längd, bredd, motor.

2.6  Även bilder på dig som vi tar i samband med SVI event, möten mm och som vi kan komma att publicera på hemsidan är personuppgifter. För att vi ska ha rätt att publicera bilder behöver vi ditt godkännande. Det är frivilligt att lämna sådan information.

3 SAMTYCKE

3.1  För att vi ska få hantera dina personuppgifter, lägga upp bilder behöver vi ditt eller dinförälders/målmans, samtycke. Samtycke ges genom att Du som medlem läser detta via hemsida.

3.2  Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att höra av dig till oss.