Avgifter

Ingen kontanthantering accepteras utan alla avgifter ska sättas in på PlusGiro 85 49 51-1 eller på Swish 123 227 293 8. På inbetalningen anges båtägare, SVI-nummer eller OCR-nummer.

Avgifter som inte betalas efter påminnelse överlämnas till inkasso. 

Alla avgifter ska vara betalda i förskott för att båten ska hanteras.

Grundavgifter

Medlemsavgift  300:-
Varvsavgift 600:-
Investeringsavgift 350:-
Uppställningsavgift för SBS- eller FBK-medlem.  Båtens längd m x (båtens bredd m + 2 x 0,35 m) x 105:-/m2. Om täckningen överstiger 0,35 m per sida debiteras extra m2-avgift
Uppställningsavgift för icke SBS- eller FBK-medlem. Båtens längd m x (båtens bredd m + 2 x 0,35 m) x 130:-/m2. Om täckningen överstiger 0,35 m per sida debiteras extra m2-avgift
Sommarplats av båttrailer för medlem som inte vinterförvarar båten vid varvet 500:- samt medlemsavgift

Eventuellt tillkommande avgifter

Torrsättning av båt med mast 2.500:-
Torr- och sjösättning av båt samt uppställning max två veckor för reparation 1.500:-
Inspektionslyft av båt eller hantering av båt mellan land/sublift och trailer eller lastbil, max 1 h 750:-, därefter
500:-/h
Sjö- eller torrsättning utanför ordinarie sjösättningstider, s.k. exklusiv hantering 1.500:-
Båtägaren uteblir från bokad sjö- eller torrsättningstid eller där båtägaren vill ändra bokad tid vilket inte beror på allvarlig båtskada eller ägarens eller till ägaren anhörigs allvarliga sjukdom. Bedömning görs av varvschefen. 1.000:- 
Förseningsavgift; ej sjösatt båt efter 05-31 1.000:-/vecka
Avgift för uteblivet obligatoriskt varvsarbete 1.000:-
Avgift för utebliven vakttjänstgöring 1.500:-
Varvets städning av medlems båtuppställningsplats efter sjösättning 1.000:-/h
Kvarliggare under sommarperioden. Dubbla båtens vinteravgift, lägst 5.000:-, högst 10.000 och uteslutning

Justering av ovanstående kan medges av styrelsen vid särskilda skäl beslutas av styrelsen.

Hyra av segelbåtsstöttor och motorbåtsbockar

Stöttor och bockar bokas i god tid hos varvschefen och hämtas ut/lämnas in i samband med torr- resp sjösättning.

Segelbåtsstötta (Crado/Seaquip)

Grundprincipen för uppställning av en segelbåt är att kölen skall vila på en robust kölpallning av trävirke eller liknande som i princip klarar hela båtens tyngd, gärna utbredd under hela kölen för att få en bra fördelning av trycket mot marken. Båten mår bäst om man undviker för stora punktlaster från stöttorna.

En segelbåt skall ha minst 4 stöttor. För båtar över 10m rekommenderas 6 stöttor. Antalet stöttor beror också på enskilda förhållanden. Har man en uppställningsplats som är utsatt för mycket vind, masten kvar på vintern eller en täckställning som fångar mycket vind kan det finnas anledning att använda fler stöttor än nedan rekommendation. Efterjustering under vintern kan komma att behövas beroende på olika markförhållanden.

Tänk på att täckställningen inte får förankras i stöttorna. Det finns en risk att vid storm få problem med att stöttorna rör på sig. De flesta försäkringsbolag har dessutom det som ett villkor i sina försäkringar att täckmaterial inte får förankras i stöttor och vaggor.

Rätt längd på stötta beror förutom av kölens djup och kölpallningens höjd även på skrovets form.

Modell Segelbåtens djupgående Hyra/st
Crado CY 1 0,75-1,05 400:-
Crado CY 2 1,05-1,45 450:-
Seaquip SB 1 1,7-2,15 500:-

Till stöttorna ingår en mellankedja per stöttopar.

 Motorbåtsstötta (Crado)

Modell Höjd topp Hyra/st
Crado CM 2 0,8-1,2 400:-
Crado CM 3 1,0-1,4 450:-

Till stöttorna ingår en mellankedja per stöttopar.

 Kölpallningsstötta (Crado)

Modell Höjd topp Hyra/st
Crado CK 1 0,5-0,8 400:-

Motorbåtsbock

Typ Max last Hyra (två stöttor och regel)
Stötta med klammer + träregel 500 kg 700:-
Stötta med bult + stålregel 1.500 kg 1.600:-
Stötta med bult + kvadratregel i stål med mittstötta 5.000 kg 2.200:-