Avgifter

Ingen kontanthantering accepteras utan alla avgifter ska sättas in på PlusGiro 85 49 51-1 eller på Swish 123 227 293 8. På inbetalningen anges båtägare, SVI-nummer eller OCR-nummer.

Avgifter som inte betalas efter påminnelse överlämnas till inkasso eller Kronofogden. 

Alla avgifter ska vara betalda i förskott för att båten ska hanteras.

Grundavgifter

Inträdesavgift SBS, FBK / extern medlem 800:- / 1.000:-
Medlemsavgift  400:-
Varvsavgift SBS, FBK / extern medlem 630:- / 660:-
Investeringsavgift 375:-
Yt-avgift för SBS- eller FBK-medlem.  Båtens längd m x (båtens bredd m + 2 x 0,35 m) x 65:-/m2. Om täckningen överstiger 0,35 m per sida debiteras extra m2-avgift 1)
Yt-avgift för icke SBS- eller FBK-medlem. Båtens längd m x (båtens bredd m + 2 x 0,35 m) x 105:-/m2. Om täckningen överstiger 0,35 m per sida debiteras extra m2-avgift 1)
Sommarplats av båttrailer för medlem som inte vinterförvarar båten vid varvet 500:- samt medlemsavgift

1) För båt som läggs på en för båten överdimensionerad trailer kan priset komma att justeras efter trailerns storlek.

Eventuella tillkommande avgifter

Torrsättning av båt med mast 1.500:-
Torrsättning, uppställning max två veckor för reparation samt sjösättning.(Möjligt för medlemmar i SBS, FBK och SVI under förutsättning att varvspersonal finns tillgänglig) 2.500:-
Inspektionslyft av båt eller hantering av båt mellan land/sublift och trailer eller lastbil, max 1 h. (Möjligt för medlemmar i SBS, FBK och SVI under förutsättning att varvspersonal finns tillgänglig)1500:-, därefter 750:-/ påbörjad h
Sjö- eller torrsättning utanför ordinarie sjösättningstider, s.k. exklusiv hantering 1.500:-
Båtägaren uteblir från eller vill ändra bokad tid utan att föranmäla minst tre dagar innan. 1.000:- 
Avgift för uteblivet obligatoriskt varvsarbete 1.000:-
Avgift för utebliven vakttjänstgöring 1.500:-
Varvets städning av medlems båtuppställningsplats efter sjösättning 1.000:-/h. Min 1 h debitering
Förseningsavgift för ej sjösatt båt 06-01–06-15 1.000:-/vecka
Kvarliggare på land efter 06-15. Motsvarande avgift som för vinterförvaringen. Risk för försäljning/skrotning av båten.
Båt som inte flyttas bort från hamnen efter sjösättning.500:- / vecka

Justering av ovanstående avgifter kan vid särskilda skäl medges av styrelsen.

Hyra av segelbåtsstöttor och motorbåtsbockar

Stöttor och bockar bokas i god tid hos varvschefen och hämtas ut/lämnas in i samband med torr- och sjösättning. Vid återlämning ska avbockning ske.

En segelbåt skall ha minst fyra stöttor, båtar över 10 m sex stöttor och båtar med mast på åtta stöttor. Antalet stöttor beror också på enskilda förhållanden. Har man en uppställningsplats som är utsatt för mycket vind, masten kvar på vintern eller en täckställning som fångar mycket vind kan det finnas anledning att använda fler stöttor än ovanstående rekommendation.

Rätt längd på stötta beror förutom av kölens djup och kölpallningens höjd även på skrovets form.

Segelbåtsstöttor

Modell Segelbåtens djupgående Hyra/st
Crado CY 1 0,75-1,05 400:-
Crado CY 2 1,05-1,45 450:-
Seaquip SB 1 1,7-2,15 500:-

Till stöttorna ingår en mellankedja per stöttopar.

Motorbåtsbockar

TyresöbockenMax last Hyra (ett ekipage med två stöttor och en regel)
Typ 1 (sidostötta med kvadratisk regel i stål och med mittstötta) 5.000 kg 1.500:-
Typ 2 (sidostötta med träregel) 500 kg 500:-
Typ 1500 (sidostötta med stålregel) 1.500 kg 1.200:-