Arbetsplikt

”Utöver att hjälpa till med sjö- och torrsättning av egen båt och andra medlemmars båtar inom tilldelat sjö-/torrsättningspass ingår även arbetsplikt i form av nattvakttjänstgöring varje säsong och obligatoriskt varvsarbete om 3-5 h vart tredje år. För att få ett lämpligt antal personer och för att underlätta SVI administration ianspråktas ca en tredjedel av SVI medlemmar årligen för det obligatoriska varvsarbetet.”

Obligatoriet gäller ett arbetspass per medlem och säsong och för säsongen juli 2019 – juni 2020 gäller det medlemmar med efternamn som börjar på bokstäverna A-H. De uppgifter som ska utföras är:

  • Röjning av ogräs före upptagning 2019; 21/9
  • Kioskarbete under höstens båtupptagningar 2019; 28-29/9, 5-6/10, 12-13/10 samt 19-20/10
  • Städning av materielgård efter upptagning 2019; 9 nov
  • Kioskarbete under vårens sjösättningar 2020; prel 25-26/4, 2-3/5, 9-10/5 samt 23-24/5
  • Avstädning 1 av varvsområdet efter sjösättning 2020; 23 maj
  • Avstädning 2 av varvsområdet efter sjösättning 2020; 13 juni

För medlemmar med efternamn som börjar på bokstäverna A-H görs anmälan till arbetspassen på svi.batdata.se under rubriken Vakt/Arbete, underrubrik Varvsarbete

Aktuellt inför upptagning 2019. Bokningen öppnar den 2/9

Biltrafik och parkering

Biltrafik och parkerade bilar är ett ständigt återkommande irritationsmoment, både för varvspersonal och bil-/båtägare. Det finns varv som helt förbjuder biltrafik under sjösättnings- och upptagningsdagar.

Tänk därför på hur ni parkerar, helst utanför bommen. Går inte detta så måste bilarna stå ur vägen för upptagningsvagnarna.

Trafikbestämmelser som varvet utfärdar och de trafikskyltar som ställs ut skall följas. Alla ska ha sitt mobilnummer väl synligt innanför bilens framruta.

Pallningsmateriel

Se till så att ni har erforderlig godkänd stöttnings- och pallningsmateriel. Smörj upp vaggor och medför verktyg så att arbetet underlättas vid nedsänkning av båten.

Hyrstöttor hämtas i garaget och ska markeras på lista av varvschen.

Skräp

Inga containrar kommer att ställas ut, förutom för blästeravfall. Detta innebär att allt annat avfall ska bortföras av båtägaren. Miljöfarligt avfall såsom spillolja, zinkanoder, glykol kan lämnas i miljöstationen och batterier i/vid blå/gula batterilådan. OBS, inga vanliga sopor i miljöstationen.

Arbetsplikt

Alla medlemmar, förutom de som av ålder eller sjukdom har undantagits av styrelsen, har varje säsong arbetsplikt i form av nattvakt samt hjälp under hela sitt sjösättnings- och upptagningspass. Därutöver har en tredjedel av medlemmarna vart tredje år arbetsplikt i form av städuppgifter, kioskhjälp samt övrigt som varvschefen kallar till. Under säsongen 2019-20 gäller detta alla medlemmar med efternamn från A till H.

Förtöjning av båtar inför upptagning

Båtar får ligga max ett dygn mot kaj inför upptagningen (om det är torrsättnings dagen efter senast till 08:00) om inte annan överenskommelse gjort med varvschefen eller SBS Hamnkapten. Märk båten med SVI-nr och telefonnummer. Det är absolut förbjudet att lägga sig på SBS bryggor utan förbokning/tillåtelse

Kiosken

Kiosken kommer att vara öppen alla höstens torrsättningshelger.

I övrigt uppmanas ni till att läsa igenom varvets ordningsregler, miljöpolicy och andra regler som alla medlemmar är skyldiga att följa.

Varvet stänger för sommaren

Sista möjlighet till att sjösätta båtar är i midsommarvecka efter den vecka stänger varvet för sommaren. Vi öppnar i mitten av Augusti.

Fakturor för kommande vinter 2019 till 2020 kommer under juli månade på mail . Ska vara betalda till den 31/8 för att kunna boka torrsättning.

Tider för torrsättning för hösten är följande helger 28-29/9, 5-6/10, 12-13/10 och 19-20/10. Vi återkommer om vardagar.

Extra helg i september 21-22 för båtar som skall blästra under okt