Miljö

Blästring
SVI har under ett antal år organiserat blästring genom en inhyrd blästringsfirma. Det är p.g.a. miljöskäl och hänsyn till omkringliggande båtar inte tillåtet att blästra båten enskilt. 

Batterier

Uttjänta batterier ställs i batteribehållare utanför miljöstationen. Batterier får inte använda som tyngder till båttäckningen, p g a risken för att batterisyra kan rinna ut.

Bottentvätt

Vid uppställning av båtar som inte målats med godkänd bottenfärg kommer vi för att skydda marken mot skrap- och sliprester att placera en enkel presenning under båten. En särskild avgift kommer vid dessa fall att tas ut för presenning och rengöring av lyftband.

Sophantering

Du måste själv städa efter dig på den plats där din båt förvarats och sortera skräp respektive miljöfarligt avfall till rätt plats.

Vid behov av städning efter dig kommer en avgift att tas ut!

Tömning av toalettankar

Tömningsstationen vid Sätra Båtsällskap får användas fritt av alla båtägare.