Erbjudande

Varvet erbjuder

Vi erbjuder tidsbegränsad förvaring av motor- och segelbåtar på max 12 x 3.80 m och en max vikt på 8 ton. Båtarna får inte vara registrerade hos Transportstyrelsen för yrkesmässig trafik. Större segelbåtar med mast kan tas upp med mast mot en särskild avgift.

Vår maskinpark består av en traktor med upptagningsvagn för i huvudsak mindre motorbåtar och två subliftar för segelbåtar och större motorbåtar.

Vid varvet finns:

  • två mastkranar,
  • mastförråd,
  • två sliprar,
  • sug- och latrintömning,
  • el- och sjövattenuttag (ej vatten vid risk för frost), 
  • en miljöstation för omhändertagande av miljöfarligt avfall,
  • WC, dusch
  • pentry med wifi.

Dessutom finns en kiosk öppen under sjö- och torrsättningshelger.

Medlemmens åtaganden

Medlem ska vara väl insatt i varvets styrdokument som återfinns på hemsidan. I och med att betalning av faktura för vinterförvaring utförs accepteras styrdokumentens regler och anvisningar. Utöver att hjälpa till med sjö- och torrsättning av egen båt och andra medlemmars båtar inom tilldelat sjö-/torrsättningspass ingår även arbetsplikt i form av nattvakttjänstgöring varje säsong och obligatoriskt varvsarbete om 3-5 h vart tredje år.

För att få ett lämpligt antal personer och för att underlätta SVI administration ianspråktas ca en tredjedel av SVI medlemmar årligen för det obligatoriska varvsarbetet. Följande indelning gäller:

Juli 2019 till juni 2020: Medlemmar med namn som börjat på A-H

Juli 2020 till juni 2021: Medlemmar med namn som börjar på I-O

Juli 2021 till juni 2022: Medlemmar med namn som börjar på P-Ö