Boka torrsättning

For safety reasons, the boatyard will not handle any boats if the boat owner cannot communicate with the personnel of the yard in either Swedish or English.

Välkomna till höstens torrsättningar. Läs hela hemsidan innan du bokar torrsättning! Informationen uppdateras och när du betalt vinterfakturan betyder det att du accepterat det som regleras av hemsidan.

Alla båtar som tas upp med Sublift eller traktorvagn ska vara torrsatta senast 31/10. Trailerbåtar som hanteras av båtägaren själv ska vara torrsatta senast 30/11.

Fastställda torrsättningsdagar

DatumTraktor-vagnLiten SubliftStor SubliftKommentar
Lördag 25 septemberxxTillfällig förtöjning endast mellan boj och kaj – inte på SBS platser
Söndag 26 septemberxxxTillfällig förtöjning endast mellan boj och kaj – inte på SBS platser
Lördag 2 oktoberxxx Avsedd endast för SBS medlemmar – ej bokningsbar
Söndag 3 oktoberxxx
Lördag 9 oktoberxxx 
Söndag 10 oktoberxxx 
Lördag 16 oktoberxxx 
Söndag 17 oktoberxxx 
Tisdag 19 oktober  x 
Torsdag 21 oktober  x 
Lördag 23 oktober xxTillfällig hamnplats i SBS kan ej erbjudas p.g.a. bomupptagning.
Torsdag 28 oktober  x 

Torrsättning vid andra än ovanstående tider är s.k. exklusiv hantering vilken debiteras extra enligt hemsidans prislista.

Bokning av torrsättning mm

 • Efter att vinterfakturan är betald och registrerad i varvets register kan du mellan den 1 och 15 september själv boka torrsättningstid i varvets register svi.batdata.se under rubriken Torrsättning. Varvet vill inte ha e-post med önskemål om tider, då detta skapar merarbete.
 • För att kunna komma in på svi.batdata.se krävs att din e-postadress och ditt mobiltelefonnummer i varvets register är korrekta, eftersom någon av de uppgifterna används vid inloggning. På login-sidan finns en länk där du kan få lösenord skickat till dig som e-post om du använder din e-postadress för inloggning, eller som SMS om du använder ditt mobilnummer för inloggning.
 • Du bokar dig för torrsättning under ett av passen 0800-1000, 1000-1200, 1230-1430 eller 1430-1630. Upprop sker 0800, 1000, 1230 respektive 1430 utanför Varvshuset där representant för båten ska närvara.
 • Båtägare som önskar bygga tält ska meddela detta i förväg.
 • 16/9 stängs registret för egen bokning. Obokade båtar bokas då in av varvet. 
 • Torrsättningstid för trailerbåtar bokas inte utan dessa tas upp när ägaren anser det lämpligt. Inga trailerbåtar får torrsättas under tiden torrsättning med Sublift och traktor pågår. När varvets organiserade torrsättningar är klara för dagen (ca kl 1630) går det bra att hantera trailerbåtar. Alla trailerbåtar ska vara torrsatta senast den 30/11.
 • Medlemmar i Sätra båtsällskap (SBS) torrsätter 10-02 och ska inte boka torrsättningstid utan det gör varvet. Medlemmar i SBS som önskar torrsätta vid annat datum än 10-02 ska i förväg komma överens om detta med SBS hamnkapten och därefter boka själv tid.
 • Vill du boka torrsättning vid annat än ovanstående datum blir det s.k. exklusiv hantering. Du måste meddela detta i förväg så att du inte blir inbokad av oss på ordinarie tider och sedan påförs extra avgift. Exklusiv hantering debiteras enligt prislistan.
 • OBS! Båtar som enligt sina mått kan lastas på traktorvagnen kan normalt endast bokas på traktorvagnen. Om du tycker att du bokats på fel vagn är det viktigt att du meddelar detta innan torrsättningsdagen.
 • SMS-meddelande med din torrsättningstid skickas senast 20/9. Om du inte får något SMS måste du själv gå in på din sida på svi.batdata.se för att kontrollera din tid.
 • Det är viktigt att du kommer till ditt bokade torrsättningspass, oavsett om det är du själv eller varvet som har bokat tiden. För utebliven närvaro debiteras du en avgift enligt prislistan under rubriken Medlemsinformation/Avgifter. 
 • Båtar som tas upp sista helgen (23/10) kommer att sjösättas första sjösättningshelgen i vår (troligen 23-24/4), i syfte att ge fri yta för bilparkering sent på hösten och tidigt på våren.

Tillfällig hamnplats inför torrsättning

 • SBS torrsätter sina båtar lördagen den 2 oktober. Du som inte tillhör FBK och SBS och behöver låna en tillfällig hamnplats efter den 2 oktober kan boka denna på svi.batdata.se under rubriken Hamnen/Anmälningar. Bokning av tillfällig hamnplats kan endast ske efter bokning av torrsättning och måste göras i direkt anslutning till den bokningen. När vice hamnkapten i SBS tilldelat dig en hamnplats får du svar på email. Det är absolut förbjudet att lägga sig vid SBS bryggor utan förbokning/tillåtelse av SBS vice hamnkapten.
 • Båtar får utan bokning förtöjas i hamnen max ett dygn före torrsättning, mellan boj och kaj. Torrsättningsdagar ska båten vara borta senast 0800. Allt annat ska i förväg överenskommas med varvschefen. Förtöjda båtar ska märkas väl synligt med varvs-nummer och telefonnummer.

Säkerhet

Det viktigaste är säkerheten för människor och båtar.

 • Följ vagnspersonalens anvisningar och gör inget om ni inte blir tillsagda
 • Håll er undan båtar och maskiner vid lyft och manövrering
 • Använd tillfällig förstötta för segelbåtar med sidostöttor
 • Första förbandslåda finns utanför eller i varvshuset
 • Om en olycka inträffar så rör ingenting innan vagnspersonal eller varvschef beslutat om åtgärd, såvida det inte gäller räddning av person.
 • Vid allvarligare tillbud tillkalla ambulans på 112.

Trafik

Olämplig biltrafik och felparkerade bilar är irriterande för varvspersonal, bil- och båtägare. Trafikbestämmelser och -skyltar som finns på området ska respekteras – för säkerhetens, trivselns och effektivitetens skull.

Parkering:

 1. På slingan utanför infartsbommen
 2. Snett mot staketet till vänster innanför bommen
 3. Direkt till höger innanför bommen (blockera inte infarten till materialgården)
 4. Parkera absolut inte på vägar eller körstråk för maskinerna
 5. Parkera klokt så att ni inte hindrar någon!
 6. Alla bilägare måste kunna kontaktas – ha därför ditt mobilnummer väl synligt i bilens framruta

 

Torrsättning

 • Vi fortsätter med att så få personer som möjligt ska behöva samlas, helst bara en person per båt. Har ni Covid 19-symptom så kom inte ner till varvet utan anmäl detta innan bokad torrsättningstid till varvschefen eller skicka någon annan person i ert ställe. Följande pass gäller:
 • Första uppropet 0800
 • Andra uppropet 1000
 • Tredje uppropet 1230
 • Fjärde uppropet 1430
 • Varvschefen prickar vid varje upprop av båtägarna som därefter går ut till sina respektive upptagningsvagnar.
 • För båt som hanteras av Sublift ska endast aktuell båtägare hjälpa till. Övriga båtägare som hanteras av Sublift förbereder sina båtar.
 • Vid traktorvagnen måste alla båtägare vara beredda att hjälpa till, tills torrsättningen är avklarad inom ert pass.
 • Turordningslista för respektive pass framgår av varvshusets anslagstavla och av tavlan på teknikhuset vid båtslipen, fr.o.m. dagen innan aktuella torrsättningsdagar. Turordningen gäller så långt möjligt men vagnspersonal kan ändra.
 • Var uppmärksam på din tur och visa dig för bryggpersonalen så att dom vet vilken nästa båt är.
 • Kan du av olika skäl inte delta på bokad tid så måste du senast tre dagar innan aktuellt datum anmäla detta till varvschefen på satravarv@hotmail.com, alternativt 08-97 63 01, så att han kan flytta torrsättningen och i stället planera in annan båt på din tid. Försök hitta en ersättare till dig som kan ta upp båten. Om du uteblir från din sjösättningstid och INTE i förväg anmält detta och inte har giltig orsak kommer SVI att ta ut en ombokningsavgift på 1000 kr.
 • Alla båtar ska märkas med varvs-nummer. Nummerbrickorna monteras i båtens för innan upptagning. Brickan skall vara synlig framifrån även efter täckning av båten.
 • Medför eget pallningsvirke (brädbitar med dimensionen 25×200 och 50×200) och egna verktyg för att kunna hantera vaggor, stöttor och bockar.
 • Höjden från marken till överkant på mototbåtsbockar ska vara 60-65 cm.
 • Behov av hyrstöttor och -bockar anmäls i god tid till varvschefen på mail satravarv@hotmail.com och utkvitteras i garaget. Hyra ska betalas i förskott.
 • Förstöttor och materielvagnar ställs tillbaka till uppsamlingsplats vid varvshuset efter användning.

Miljö

 • Det är viktigt att ni tar del av varvets miljöbestämmelser – finns på hemsidan www.satravarv.se under rubriken Miljö
 • Städa upp efter er runt båten. Miljöfarligt avfall såsom spillolja, oljetrasor, zinkanoder och glykol kan lämnas i miljöstationen. Batterier i/vid blå/gula batterilådan. Övrigt skräp tar ni med er från varvet, absolut inga ”vanliga” sopor i miljöstationen.
 • Miljöboden hålls normalt låst. Nyckel förvaras hos varvschefen.
 • Materiel som lämnas i materialgården ska märkas med varvs-nummer (och gärna namn) som inte försvinner under förvaringen. All omärkt materiel riskerar att kasseras.
 • Av kostnadsskäl ställs inga skräpcontainrar ut. Allt avfall ska tas bort av dig själv. Om varvet måste städa din båtplats kommer du att faktureras minst 500 kr.

Arbetsplikt och obligatoriskt informationsmöte

I ditt avtal med varvet ingår nedanstående tre arbetsplikter;

 • medhjälp vid sjö- och torrsättning, och
 • nattvakttjänstgöring, och
 • obligatoriskt varvsarbete.

Det obligatoriska varvsarbetet omfattar säsongen 2021-22 (21-07-01—22-06-30) endast båtägare med efternamn som börjar på bokstäverna P-Ö (säsongen 2022-23 endast båtägare med efternamn som börjar på bokstäverna A-H). Du kan välja att utföra det obligatoriska varvsarbetet som kioskbiträde under hösten 2021 eller våren 2022, eller genom städning av varvsområdet, under hösten 2021 eller under våren 2022. Den som inte utfört sitt obligatoriska varvsarbete under säsongen faktureras med 1000 kr.

 • Datum för arbete i kiosken under torr- och sjösättning kommer att framgå på svi.batdata.se under rubriken Vakt/Arbete, Varvsarbete där också bokning av arbetspass sker. Arbetspassen är fm 0845-1215 och em 1145-1515.
 • Städning av varvet genomförs efter och inför torr- och sjösättningar. Städdatum under hösten är planerade till söndagen den 19 september och söndagen den 31 oktober (två pass per dag;  0900-1200 resp 1200-1500) och kommer att framgå av svi.batdata.se under rubriken Vakt/Arbete, Varvsarbete där också bokning av arbetspass sker.
 • Tider för vårens städningar anslås efter nyår men kommer att genomföras i slutet av maj/ början av juni.

Obligatoriskt informationsmöte

Alla nya varvsmedlemmar ska före torrsättning närvara vid ett på varvet organiserat obligatoriskt informationsmöte. Syfte med mötet är att visa hur båtar ska vara upplagda och vilka krav varvet har på båtägarna.

Tider för mötena är den 7/9, 9/9 och 15/9 kl 1800-1900. Ingen föranmälan behövs men avprickning av deltagande kommer att ske. Båtar vars ägare inte deltagit kommer inte att torrsättas.

Stölder och skadegörelse

 • Stölder sker framförallt i samband med sjösättning och upptagning. Under säsongen 2020/21 inrapporterades ett flertal inbrott i båtar, stöld av ett flertal större och mindre utombordare och stöld av instrument. Lär känna dina båtgrannar och ta deras kontaktuppgifter och kontakta dom om något händer båten. Upptäcker du stöld eller skadegörelse så rapportera detta snarast till varvschefen.
 • Båtar med moderna 4-takts utombordare >50 hk, som är uppställda på bockar, kommer att erbjudas att placeras tätt tillsammans, i syfte att försvåra motorstölder.

Övrigt

 • Mailadress och mobilnummer som du har angett i medlemsregistret svi.batdata.se måste vara aktuella och de som du normalt använder (i undantagsfall som någon annan person använder och meddelar dig). Vi måste kunna nå dig med kort varsel.
 • Vid problem med nyckelbrickan till bom eller varvshus kontakta varvschef.
 • Varvschefen tar emot synpunkter och förbättringsförslag på satravarv@hotmail.com.

Ovanstående information är inte heltäckande. Det är väsentligt att du regelbundet, minst inför sjö- och torrsättning, läser ALL information på hemsidan, eftersom informationen ändras.

Du är skyldig att känna till och följa de bestämmelser och styrningar som framgår av varvets hemsida http://www.satravarv.se.

Om någon behöver ytterligare information så kontakta varvschefen.

Välkomna till årets torrsättningar!

Anders Stenström

Varvschef

satravarv@hotmail.com

08-97 63 01