Boka torr- och sjösättning

Välkommen till vårens sjösättning. Denna information är ett komplement till varvets ordningsregler, miljöpolicy och övriga regler och anvisningar. Läs därför alltid all informationen på hemsidan innan du bokar! Informationen ändras då och då, och när du bokar betyder det att du accepterat det som beskrivs i texten.

Alla båtar ska vara sjösatta senast 2020-05-31.

  • Årets sjösättningsdagar
DatumTraktor-vagnLiten SubliftStor SubliftKommentar
     
Torsdag 23 april  x 
     
Lördag 25 april xx 
Söndag 26 april xx 
     
Fredag 1 maj xx 
Lördag 2 majxxx 
Söndag 3 majxxxEndast SBS – ej bokningsbar
     
Lördag 9 majxxx 
Söndag 10 majxxx 
     
Lördag 16 majxxx 
Söndag 17 majxxx 

Mellan 16 februari och 14 mars kan du själv boka din sjösättningstid på registersidan svi.batdata.se under rubriken Sjösättning. Logga in på bokningssidan genom att klicka HÄR. Varvet vill inte ha e-post med önskemål om tider för sjösättning, eftersom detta skapar merarbete för oss. För att kunna komma in och boka på svi.batdata.se krävs att din inlämnade e-postadress och ditt mobiltelefonnummer är korrekta, eftersom någon av de uppgifterna används vid inloggning. På login-sidan finns en länk där du kan få lösenord skickat till dig som e-post om du använder din e-postadress för inloggning, eller som SMS om du använder ditt mobilnummer för inloggning.

Du bokar dig för sjösättning antingen under ett förmiddagspass med upprop 08.00, eller under ett eftermiddagspass med upprop 12.00. Observera att alla ska vara med vid uppropen! Den 15 mars stängs möjligheten att boka själv och obokade båtar bokas i stället av SVI. OBS! Båtar som kan lastas på traktorvagnen kan endast bokas på traktorvagnen.

Det är viktigt att du kommer till ditt bokade sjösättningspass, oavsett om det är du själv eller SVI som bokat tiden. För utebliven närvaro debiteras du en avgift enligt prislistan under rubriken Medlemsinformation/Avgifter. 

Vill du boka sjösättning vid annat än ovanstående datum, s.k. exklusiv hantering, måste du ange detta i förväg så att du inte blir inbokad av oss och påförs en extra avgift. Exklusiv hantering debiteras enligt prislistan.

Båtägare i Sätra båtsällskap (SBS) sjösätter sina båtar den 3 maj och ska inte boka sjösättningstid. Båtägare i SBS som önskar sjösätta på annat datum ska i förväg komma överens om detta med Lars-Erik Wester.

SMS-meddelande med din sjösättningstid skickas till dig omkring den 20 mars (gäller ej SBS). Om du inte får något SMS-meddelande kan du gå in på svi.batdata.se för att själv kontrollera din sjösättningstid. En turordningslista för respektive för- och eftermiddagspass sätts upp på varvshusets anslagstavla och på tavlan vid båtslipen dagen innan aktuella sjösättningsdagar.

Sjösättningstid för trailerbåtar bokas inte utan dessa sjösätts när ägaren anser det lämpligt. Inga trailerbåtar får sjösättas under tiden sjösättning med Sublift och traktor pågår. När varvets organiserade sjösättningar är klara för dagen (ca kl 16.00) går det bra att sjösätta trailerbåtar. Alla trailerbåtar ska vara sjösatta senast 31 maj.

  • Biltrafik och parkering

Trafikbestämmelser och -skyltar som finns på området ska respekteras. Biltrafik och felparkerade bilar är ett återkommande irritationsmoment både för varvspersonal, bil- och båtägare. Bäst är att parkera utanför bommen eller direkt till vänster innanför bommen, längs staketet. Det är viktigt att bilar inte står i vägen för Subliftar, traktor och ev. utryckningsfordon. Lägg en lapp med ditt mobilnummer väl synligt i bilens framruta så att du kan kontaktas vid behov.

  • Stöttningsmateriel

Ta med de verktyg du behöver för att underlätta arbetet med bockar och stöttor inför lyftet av båten.

Hyrstöttor och hyrbockar ska återlämnas i traktorgaraget och avprickas av varvschefen. Om inte avprickning sker anses materielen inte vara återlämnad.

  • Avfall och skräp

Miljöfarligt avfall såsom spillolja, olje- och bränslefilter, zinkanoder och glykol kan lämnas i miljöstationen och batterier i/vid den blå/gula batterilådan utanför stationen. OBS, inga andra sopor får läggas i miljöstationen.

Av kostnadsskäl kommer inga skräpcontainrar ställas ut i år, allt avfall ska tas bort av båtägaren själv. Om varvet måste städa din båtplats kommer du att faktureras minst 500 kr.

  • Förtöjning av båtar efter sjösättning

Observera att SBS sjösätter sina båtar söndagen den 3 maj. Du som inte tillhör FBK och SBS och behöver låna en tillfällig hamnplats innan torrsättning kan boka denna på svi.batdata.se, Hamnen/Anmälningar. Bokning av tillfällig hamnplats kan endast ske efter bokning av sjösättning och måste göras i direkt anslutning till bokningen. När hamnkapten i SBS tilldelat dig en hamnplats får du svar på email. Det är absolut förbjudet att lägga sig vid SBS bryggor utan förbokning/tillåtelse av SBS hamnkapten.

Båtar får utan bokning ligga kvar i hamnen max ett dygn efter sjösättning, förtöjda mellan boj och kaj. Sjösättningsdagar ska båten vara borta senast 08.00. Förtöjda båtar ska märkas väl synligt med SVI-nr och telefonnummer. Allt annat ska överenskommas med varvschefen i förväg.

  • Obligatoriskt varvsarbete

I uppläggningsavtalet med varvet ingår ett visst obligatoriskt varvsarbete för båtägarna, s.k. arbetsplikt. Du kan denna säsong välja att utföra detta som kioskbiträde eller genom städning av varvsområdet.

Under säsongen 2019-2020 är det medlemmar med efternamn som börjar på A-H som har arbetsplikt. De som inte utfört sin arbetsplikt senast 2020-05-31 faktureras 1000 kr.

Kiosken kommer att vara öppen alla sjösättningshelger. Datum för arbete i kiosken framgår på svi.batdata.se under rubriken Vakt/Arbete, Varvsarbete där också bokning av arbetspass sker. 

Städning av varvet kommer att genomföras efter sjösättningarna. Städdatum framgår på svi.batdata.se under rubriken Vakt/Arbete, Varvsarbete där också bokning av arbetspass sker.

Säsong 2020-2021 är det båtägare med efternamn på I-P som står i tur att för obligatoriskt varvsarbete.

  • Varvets regler och riktlinjer

Alla båtägare uppmanas att uppdatera sig på varvets ordningsregler, miljöpolicy och riktlinjer som alla är skyldiga att följa före, under och efter sjösättningen.

Regler och riktlinjer måste ibland ändras och det är därför viktigt att läsa igenom dessa inför varje sjösättning och upptagning.