Boka sjösättning

Välkommen till vårens sjösättningar. Denna information är endast ett komplement till varvets ordningsregler, miljöpolicy och övriga regler och anvisningar. Läs därför alltid all informationen på hemsidan innan du bokar! Informationen ändras då och då, och när du bokar betyder det att du accepterat det som beskrivs i texten.

Alla båtar ska vara sjösatta senast 2023-05-31.

  • Årets bokningsbara sjösättningsdagar

Endast SVI  bojar finns att tillgå i hamnen varför sjösatta båtar direkt efter sjösättning måste flyttas från hamnen.

DatumAtt observeraMaskiner
  Stor SubLiten SubTraktor
Lör 29/4Prio träbåtarXX 
Sön 30/4 XXX
Lör 6/5 Prio SBSXXX
Sön 7/5 XXX
Lör 13/5 XXX
Lör 27/5 XX 

Förutom ovanstående dagar kan eventuellt några vardagar eller vardagskvällar tillkomma. Dessa annonseras via mail och i https://svi.batdata.se/.

Mellan den 17 februari och 1 april kan du själv boka din sjösättningstid i databasen
https://svi.batdata.se/ under rubriken Sjösättning.

För att kunna komma in och boka på https://svi.batdata.se/ krävs att din av systemet bokförda e-postadress och ditt mobiltelefonnummer är korrekta, eftersom någon av de uppgifterna används vid inloggning. På login-sidan finns en länk där du kan få lösenord skickat till dig som e-post om du använder din e-postadress för inloggning, eller som SMS om du använder ditt mobilnummer för inloggning.

Du bokar dig för sjösättning under ett pass om två timmar, med obligatoriskt inledande upprop 0800, 1000, 1230 eller 1430. Observera att en representant per båt ska vara med vid uppropen! Den 1 april stängs möjligheten för dig att själv boka din sjösättning och båtar som då inte har bokats kommer att bokas av varvet. OBS att de båtar som kan lastas på traktorvagnen ska bokas på traktorvagnen.

Det är viktigt att du kommer till ditt inbokade sjösättningspass, oavsett om det är du själv eller varvet som bokat tiden. Utebliven närvaro, som inte har anmälts till varvet på varvschef@satravarv.se minst tre dygn i förväg debiteras oavsett skäl med en avgift enligt prislistan (rubrik Medlemsinformation/Avgifter).

Vill du boka sjösättning vid annan än ovanstående tider, s.k. exklusiv hantering, måste du ange detta i förväg så att du inte blir inbokad av varvet och påförs en extra avgift när du inte kommer. Exklusiv hantering debiteras enligt prislistan.

Båtägare i Sätra Båtsällskap (SBS) sjösätter sina båtar den 6 och 7 maj och ska inte boka sjösättningstid, eftersom klubben gör detta. Båtägare i SBS som önskar sjösätta på annat än dessa datum ska minst tre dygn innan den 6 maj komma överens om detta med SVI varvschef via epost varvschef@satravarv.se.  

SMS-meddelande med din sjösättningstid skickas till dig omkring den 7 april. Om du inte får något SMS-meddelande måste du gå in på https://svi.batdata.se/ för att själv kontrollera din tid. En turordningslista för respektive sjösättningspass sätts upp på varvshusets anslagstavla och på tavlan vid båtslipen senast dagen innan aktuell dag.

Sjösättningstid för trailerbåtar bokas inte utan sjösätts när ägaren anser det lämpligt. Inga trailerbåtar får dock sjösättas under tiden sjösättning med Sublift eller traktor pågår. När varvets organiserade sjösättningar är klara för dagen (ca 16.30) går det bra att sjösätta trailerbåtar. Alla trailerbåtar ska liksom övriga båtar vara borta från varvet senast den 31 maj. Tomma släp kan stå kvar över sommaren, men endast i inhägnaden. Släpen ska vara uppmärkta med varvsnummerbricka och täckningsmateriel ska läggas på släpet.

  • Biltrafik och parkering

Biltrafik och felparkerade bilar är ett irritationsmoment både för varvspersonal och båtägare så trafikbestämmelser och -skyltar som finns utanför infarten och på området ska följas. Bäst är att parkera utanför bommen men är det fullt där parkeras enligt varvets anvisningar. Bilar får inte stå i vägen för Subliftar, traktor, andra bilar eller ev utryckningsfordon. Lägg alltid en lapp med ditt mobilnummer väl synligt i bilens framruta så att du kan kontaktas.

  • Avfall och skräp

Innan båten lyfts ska uppställningsplatsen vara avstädad från all materiel förutom bockar/stöttor och pallningsvirke. Miljöfarligt avfall såsom lösningsmedel, spillolja, olje- och bränslefilter och glykol kan lämnas i miljöstationen i därför uppmärkt kärl. OBS att inga andra sopor får läggas i miljöstationen. Batterier kan ställas i/vid den blå/gula batterilådan vid garagets gavel. Av kostnadsskäl ställs inga skräpcontainrar ut så allt avfall ska tas bort av båtägaren själv. Om varvet måste städa din båtplats kommer du att faktureras 1.000 kr/h.

  • Stöttningsmateriel

Ta med de verktyg du kan behöva för att underlätta arbetet med bockar och stöttor inför lyftet av båten. Hyrstöttor och hyrbockar återlämnas i traktorgaraget och avprickas av varvschefen. Om inte avprickning sker anses materielen inte vara återlämnad.

All stöttningsmateriel ska tas bort samma dag som båten sjösätts. Båtens täckningsmateriel ska läggas på i inhägnaden uppställd trailer.

  • Förtöjning av båtar efter sjösättning

Arbetena med att byta ut SBS bryggor och bryggutrustning kommer att pågå hela våren. Du som inte tillhör FBK och SBS och behöver låna en tillfällig hamnplats efter din sjösättning kan därför boka denna i Fiskarfjärdens båtklubb (FBK) på https://svi.batdata.se/, rubrik Hamnen/Anmälningar. Bokning av tillfällig hamnplats kan endast ske efter bokning av sjösättning och måste göras i direkt anslutning till denna bokning. När hamnkapten i FBK tilldelat dig en hamnplats får du svar via e-post. Det är absolut förbjudet att lägga sig vid SBS bryggor.

Båtar får utan föregående bokning förtöjas mellan SVI-märkta bojar och kajen, i max ett dygn efter sjösättning. Om nästa dag är en sjösätningsdag måste båten dock vara borta senast 08.00 den dagen för att inte blockera boj-platsen. Förtöjda båtar ska märkas väl synligt med varvs- och telefonnummer. Båtar som inte flyttas efter ett dygn kommer att påföras en kostnad om 500:- per påbörjad vecka.

Har du frågor eller funderingar kontakta varvchefen på varvschef@satravarv.se.

  • Obligatoriskt varvsarbete

I ditt uppläggningsavtal med varvet ingår inom den s.k. arbetsplikten ett obligatoriskt varvsarbete. Under säsongen 2022-07-01—2023-06-30 är det medlemmar med efternamn som börjar på A-H som ska utföra det obligatoriska varvsarbetet. Du kan välja att utföra detta som kioskbiträde eller genom städning av varvsområdet. Alla tider läggs ut på svi.batdata.se under rubriken Vakt/Arbete/Varvsarbete där du själv bokar in dig. De som inte utfört sin arbetsplikt faktureras efter säsongen med 1.000 kr.

Kiosken planeras att vara öppen alla sjösättningshelger. Datum och tider för arbete i kiosken framgår av https://svi.batdata.se/ under rubriken Vakt/Arbete, där du också bokar ditt arbetspass, antingen 0830-1200 eller 1145-1530. Två personer behövs per pass.

Städning av materialgården kommer att genomföras den 15 april kl 1000-1300, vilket framgår av https://svi.batdata.se/ under rubriken Vakt/Arbete, där du också bokar ditt arbetspass.

Städning av varvsområdet kommer att genomföras den 31 maj och 1 juni kl 1800-2100, vilket framgår av https://svi.batdata.se/ under rubriken Vakt/Arbete, där du också bokar ditt arbetspass.

  • Varvets övriga regler och riktlinjer

Du uppmanas att läsa igenom varvets ordningsregler, miljöpolicy och andra riktlinjer som du är skyldig att följa före, under och efter sjösättningen. Regler och riktlinjer måste ibland ändras och det är därför viktigt att läsa igenom dessa inför varje sjösättning och upptagning.

Sjösättningshälsningar,

Anders Stenström, varvschef SVI

varvschef@satravarv.se