Boka torrsättning

Välkomna till höstens torrsättningar. Denna information är ett komplement till varvets ordningsregler, miljöpolicy och övriga styrande regler och anvisningar på hemsidan. Läs därför hela hemsidan innan du bokar torrsättning! Informationen uppdateras och när du bokar betyder det att du accepterat det som beskrivs i texten.

Alla båtar, inkl de på egen trailer, ska vara torrsatta senast 20-10-31.

 • Fastställda torrsättningsdagar
DatumTraktor-vagnLiten SubliftStor SubliftKommentar
Lördag 26 septxxEndast båtar som ska blästras, ej bokningsbar för övriga
Söndag 27 septxxEndast båtar som ska blästras, ej bokningsbar för övriga
     
Lördag 3 oktxxxEndast SBS – ej bokningsbar
Söndag 4 oktxxx
     
Lördag 10 oktxxx
Söndag 11 oktxxx
     
Tisdag 13 okt  x 
Torsdag 15 oktx
Lördag 17 oktxxx
Söndag 18 oktxx
     
Tisdag 20 okt  x 
Torsdag 22 okt  x

Bokning

 • Efter att vinterfakturan är betald och registrerad vid varvet kan du mellan 25 augusti och 15 september själv boka din torrsättningstid på varvets registersida svi.batdata.se under rubriken Torrsättning. Logga in på sidan genom att klicka HÄR. Varvet vill inte ha e-post med önskemål om tider, då detta skapar merarbete.
 • För att kunna komma in på svi.batdata.se krävs att din e-postadress och ditt mobiltelefonnummer i varvets register är korrekta, eftersom någon av de uppgifterna används vid inloggning. På login-sidan finns en länk där du kan få lösenord skickat till dig som e-post om du använder din e-postadress för inloggning, eller som SMS om du använder ditt mobilnummer för inloggning.
 • Du bokar dig för torrsättning under ett av passen 0800-1000, 1000-1200, 1200-1400 eller 1400-1600. Upprop sker 0800, 1000, 1200 respektive 1400. Alla båtägare ska vara med vid sitt upprop!
 • Båtägare som önskar större uppställningsyta för att bygga tält ska meddela detta i förväg.
 • Den 16 september stängs möjligheten att själv boka torrsättning och obokade båtar bokas då in av varvet. 
 • Torrsättningstid för trailerbåtar bokas inte utan dessa tas upp när ägaren anser det lämpligt. Inga trailerbåtar får torrsättas under tiden torrsättning med Sublift och traktor pågår. När varvets organiserade torrsättningar är klara för dagen (ca kl 1600) går det bra att hantera trailerbåtar. Alla trailerbåtar ska vara torrsatta senast 31 oktober.
 • Ägare till båtar som ska blästras och medlemmar i Sätra båtsällskap (SBS) ska inte boka torrsättningstid utan det gör varvet. Båtägare i SBS som önskar torrsätta vid annat datum än 10-03 ska i förväg komma överens om detta med Lars-Erik Wester.
 • Vill du boka sjösättning vid annat än ovanstående datum blir det s.k. exklusiv hantering. Du måste meddela detta i förväg så att du inte blir inbokad av oss på ordinarie tider och påförs extra avgift. Exklusiv hantering debiteras enligt prislistan.
 • OBS! Båtar som enligt sina mått kan lastas på traktorvagnen kan endast bokas på traktorvagnen. Om du tycker att du bokats på fel vagn är det viktigt att du meddelar detta innan torrsättningsdagen.
 • SMS-meddelande med din torrsättningstid skickas senast 20/9 (gäller ej bläster- och SBS-båtar). Om du inte får något SMS måste du själv gå in på svi.batdata.se för att kontrollera din tid.Bokad tid framgår av din hemsida i registret svi.batdata.se. Det är viktigt att du kommer till ditt bokade sjösättningspass, oavsett om det är du själv eller SVI som bokat tiden. För utebliven närvaro debiteras du en avgift enligt prislistan under rubriken Medlemsinformation/Avgifter. 
 • Om du behöver låna tillfällig hamnplats innan torrsättning kan du fr.o.m 15/9 boka denna på svi.batdata.se under rubriken Hamnen/Egen bokning. Bokning av hamnplats kan endast ske efter att du bokat torrsättningstid och i direkt anslutning till den bokningen. När SBS hamnkapten tilldelat dig en hamnplats får du svar på email. Det är absolut förbjudet att lägga sig vid SBS bryggor utan förbokning/tillåtelse av SBS hamnkapten.
 • Boka sjösättningstid i samband med torrsättningstid för ett mindre antal båtar? (I syfte att så länge som möjligt på hösten och så tidigt som möjligt på våren kunna nyttja del av området till bilparkering borde de sist upptagna båtarna placeras där och också sjösättas först.)

Förtöjning av båtar inför torrsättning

 • SBS torrsätter sina båtar lördagen den 3 oktober. Du som inte tillhör FBK och SBS och behöver låna en tillfällig hamnplats efter den 3 oktober kan boka denna på svi.batdata.se under rubriken Hamnen/Anmälningar. Bokning av tillfällig hamnplats kan endast ske efter bokning av torrsättning och måste göras i direkt anslutning till den bokningen. När hamnkapten i SBS tilldelat dig en hamnplats får du svar på email. Det är absolut förbjudet att lägga sig vid SBS bryggor utan förbokning/tillåtelse av SBS hamnkapten.
 • Båtar får utan bokning ligga i hamnen max ett dygn före torrsättning, förtöjda mellan boj och kaj. Torrsättningsdagar ska båten vara borta senast 0800. Allt annat ska i förväg överenskommas med varvschefen. Förtöjda båtar ska märkas väl synligt med varvs-nummer och telefonnummer.

Torrsättning

 • Vi fortsätter med att så få personer som möjligt ska behöva samlas, helst bara en person per båt. Har ni Covid 19-symptom så kom inte ner till varvet utan anmäl detta innan bokad torrsättningstid till varvschefen. Följande pass gäller:
 • Första uppropet 08.00
 • Andra uppropet 10.00
 • Tredje uppropet 12.00
 • Fjärde uppropet 14.00
 • Eventuellt femte upprop 16.00
 • Varvschefen prickar vid varje upprop av båtägarna som därefter går ut till sina respektive vagnar.
 • För båt som hanteras av Sublift ska endast aktuell båtägare hjälpa till. Övriga båtägare förbereder sina båtar.
 • Vid traktorvagnen måste alla båtägare hjälpa till, tills torrsättningen är avklarad inom ert pass.
 • Turordningslista för respektive pass framgår av varvshusets anslagstavla och av tavlan vid båtslipen dagen innan aktuella torrsättningsdagar. Turordningen gäller så långt möjligt men vagnspersonal avgör.
 • Var uppmärksam på din tur och visa dig för bryggpersonalen så att dom vet vilken nästa båt är.
 • Kan du av Covid 19 eller andra skäl inte delta på bokad tid så måste du i förväg anmäla detta till varvschefen på satravarv@hotmail.com, alternativt 08-97 63 01, så att han kan flytta er tid och i stället planera in annan båt. Om du uteblir från din sjösättningstid och INTE i förväg anmält detta och inte har giltig orsak kommer SVI att ta ut en ombokningsavgift på 1000 kr.
 • Alla båtar ska märkas med varvs-nummer. Nummerbrickorna monteras i båtens för innan upptagning. Brickan flyttas vid behov så att den är synlig framifrån även efter täckning.
 • Medför eget pallningsvirke och egna verktyg för att kunna hantera vaggor, stöttor och bockar.
 • Behov av hyrstöttor och -bockar anmäls i god tid till varvschefen och utkvitteras i garaget. Hyra ska betalas i förskott.
 • Förstöttor och materielvagnar ställs tillbaka till uppsamlingsplats vid varvshuset efter användning.

Arbetsplikt

 • I ditt avtal med varvet ingår nedanstående tre arbetsplikter;
 • medhjälp vid sjö- och torrsättning, och
 • nattvakttjänstgöring, och
 • obligatoriskt varvsarbete.

Det obligatoriska varvsarbetet omfattar säsongen 2020-21 (20-07-01—21-06-30) endast båtägare med efternamn som börjar på I-O (säsongen 2021-22 endast båtägare med efternamn som börjar på P-Ö). Du kan välja att utföra det obligatoriska varvsarbetet som kioskbiträde eller genom städning av varvsområdet, antingen under hösten 2020 eller under våren 2021. Den som inte utfört sin arbetsplikt under säsongen faktureras med 1000 kr.

 • Kiosken kommer p.g.a. Covid 19 inte att hållas öppen under höstens torrsättningar. Datum för arbete i kiosken under våren kommer att framgå på svi.batdata.se under rubriken Vakt/Arbete, Varvsarbete där också bokning av arbetspass sker. 
 • Städning av varvet genomförs efter torr- och sjösättningarna. Städdatum under hösten är planerat till den 31/10 och framgår av svi.batdata.se under rubriken Vakt/Arbete, Varvsarbete där också bokning av arbetspass sker. Tider för vårens städning anslås efter årsskiftet.
 • Slyröjning av varvsområdet genomförs innan torrsättning den 19/9. Anmälan sker på svi.batdata.se under rubriken Vakt/Arbete, Varvsarbete

Stölder och skadegörelse

 • Stölder sker framförallt i samband med sjösättning och upptagning. Under säsongen 2019/20 inrapporterades en skadegörelse, ett flertal inbrott i båtar, stöld av några mindre utombordare och stöld av en inombordare. Lär känna dina båtgrannar och ta deras kontaktuppgifter och kontakta dom om något händer båten. Upptäcker du stöld eller skadegörelse så rapportera detta snarast till varvschefen.

Övrigt

 • Mailadress och mobilnummer som du har angett i medlemsregistret svi.batdata.se måste vara aktuella och de som du normalt använder (i undantagsfall som någon annan person använder och meddelar dig). Vi måste kunna nå dig med kort varsel.
 • Vid problem med nyckelbrickan till bom eller varvshus kontakta varvsch.
 • Varvschefen tar emot synpunkter och förbättringsförslag på satravarv@hotmail.com.

Varvets regler och riktlinjer

Ovanstående information är inte heltäckande. Det är väsentligt att du regelbundet, minst inför sjö- och torrsättning, läser ALL information på hemsidan, eftersom informationen ändras. Du är skyldig att känna till och följa de bestämmelser och styrningar som framgår av hemsidan.

Om någon behöver ytterligare information så kontakta varvschefen.

Välkomna till årets torrsättningar!

Anders Stenström