Boka sjösättning

Välkomna till vårens sjösättningar. Denna information är ett komplement till varvets ordningsregler, miljöpolicy och övriga styrande regler och anvisningar på hemsidan. Läs därför hela hemsidan innan du bokar sjösättning! Informationen uppdateras och när du bokar betyder det att du accepterat det som beskrivs i texten.

Alla båtar, inklusive de på egen trailer, ska vara sjösatta senast 21-05-30.

Fastställda sjösättningsdagar

I syfte att tidigt frigöra ytor för bilparkering vill vi att båtar som ligger i rad C, D och E sjösätts först.

Eftersom SBS sjösätter den 2 maj måste båtar i behov av tillfällig hamnplats sjösättas innan dess.

Träbåtar med risk för att torka för mycket har också möjlighet att sjösätta tidigt.

Dessa tre båtkategorier är prioriterade den 24, 25 och 27 april.

DatumTraktor-vagnLiten SubliftStor SubliftKommentar
Lördag 24 aprilxxI första hand båtar som ligger i rad C-E, båtar i behov av tillfällig hamnplats samt träbåtar
Söndag 25 aprilxxI första hand båtar som ligger i rad C-E, båtar i behov av tillfällig hamnplats samt träbåtar
Tisdag 27 april  xI första hand båtar som ligger i rad C-E, båtar i behov av tillfällig hamnplats samt träbåtar
  
Lördag 1 majxxx
Söndag 2 majxxxEndast SBS – ej bokningsbar
  
Lördag 8 majxxx
Söndag 9 majxxx
  
Lördag 15 majxxx
Söndag 16 majxxx
  
Lördag 29 majxxEndast blästerbåtar
Söndag 30 majxxEndast blästerbåtar

Bokning

 • Mellan 17 februari och 31 mars kan du själv boka din torrsättningstid på varvets registersida svi.batdata.se under rubriken Sjösättning.
 • Logga in på sidan genom att klicka HÄR. Varvet vill inte ha e-post med önskemål om tider, då detta skapar merarbete. För att kunna komma in på svi.batdata.se krävs det att din e-postadress och ditt mobiltelefonnummer i varvets register är korrekta, eftersom någon av de uppgifterna används vid inloggning. På login-sidan finns en länk där du kan få lösenord skickat till dig som e-post om du använder din e-postadress för inloggning, eller som SMS om du använder ditt mobilnummer för inloggning.
 • Du bokar dig för sjösättning under ett av passen 0800-1000, 1000-1200, 1230-1430 eller 1430-1630. Upprop sker 0800, 1000, 1230 respektive 1430 utanför Varvshuset. Alla båtägare eller representant för båtägare ska vara med vid sitt upprop!
 • Medlemmar i Sätra båtsällskap (SBS) sjösätter sina båtar den 2 maj och ska inte själva boka sin sjösättningstid. Båtägare i SBS som önskar sjösätta på annat datum ska i förväg komma överens om detta med SBS vice hamnkapten Håkan Ferm på email satravarv@hotmail.com och därefter boka en tid.
 • Den 31 mars stängs möjligheten att själv boka sin sjösättningstid och obokade båtar bokas därefter in av varvet. 
 • Sjösättningstid för trailerbåtar bokas inte utan dessa sjösätts när ägaren anser det lämpligt. Inga trailerbåtar får sjösättas under tiden sjösättning med Sublift och traktor pågår. När varvets organiserade sjösättningar är klara för dagen (efter ca kl 1600) går det bra att hantera trailerbåtar. Alla trailerbåtar ska vara sjösatta senast 31 juni.
 • Vill du boka sjösättning vid annat än beslutade datum blir det s.k. exklusiv hantering. Du måste meddela detta i förväg så att du inte blir inbokad av oss på ordinarie tider och påförs en extra avgift när du uteblir. Exklusiv hantering debiteras enligt prislistan.
 • OBS! Båtar som enligt sina mått kan lastas på traktorvagnen kan endast bokas på traktorvagnen. Om du tycker att du bokats på fel vagn är det viktigt att du meddelar detta i god tid innan sjösättningsdagen.
 • SMS-meddelande med din sjösättningstid skickas ut senast 15 april. Bokad tid framgår av din hemsida i registret svi.batdata.se och m du inte får något SMS måste du själv gå in i registret för att kontrollera din tid. Det är viktigt att du kommer till ditt bokade sjösättningspass, oavsett om det är du själv eller SVI som bokat tiden. För utebliven närvaro debiteras du en avgift enligt prislistan under rubriken Medlemsinformation/Avgifter. 
 • Bokning av tillfällig hamnplats, se nedan.

Förtöjning av båtar efter sjösättning

 • Båtar med bottenfärg som inte är godkänd i Mälaren får ligga förtöjda i hamnen i max tre dygn. För båtar med godkänd bottenfärg gäller max fem dygn.
 • SBS sjösätter sina båtar 2 maj. Du som inte tillhör FBK och SBS och behöver låna en tillfällig hamnplats innan den 2 maj kan boka denna på svi.batdata.se under rubriken Hamnplats. Bokning av tillfällig hamnplats kan endast ske efter att du bokat sjösättningstid och i direkt anslutning till den bokningen. När SBS hamnkapten (Håkan Ferm 070-798 89 07) tilldelat dig en hamnplats får du svar på email. Det är absolut förbjudet att ligga vid SBS bryggor utan förbokning eller tillåtelse av SBS hamnkapten.
 • Båtägare vars båt ligger kvar vid SBS bryggor eller SVI bojar efter överenskommen tid eller som lägger till utan tillstånd kan debiteras dygnshyra enligt prislistan.
 • Båt får utan förbokning ligga förtöjd mellan en av SVI-bojarna och kajen i max ett dygn efter sjösättning. De dagar andra båtar ska sjösättas måste båten vara borta senast 0800. Allt annat ska i förväg överenskommas med varvschefen. 
 • Alla tillfälligt förtöjda båtar ska märkas väl synligt med varvs- och telefonnummer.

Sjösättning

 • Så få personer som möjligt ska behöva samlas vid upprop och sjösättning. Har ni Covid 19-symptom så kom inte till varvet utan skicka ersättare eller anmäl det till varvschefen i så god tid som möjligt innan bokad sjösättningstid. Upprop sker utanför Varvshuset.
 • Första uppropet 0800
 • Andra uppropet 1000
 • Tredje uppropet 1230
 • Fjärde uppropet 1430
 • Varvschefen prickar vid varje upprop av båtägarna som därefter går ut till sina respektive sjösättningsvagnar.
 • För båt som hanteras av Sublift ska endast aktuell båtägare hjälpa till. Övriga båtägare förbereder sina båtar.
 • Vid traktorvagnen måste alla båtägare vara beredda att hjälpa till. Traktorpersonalen avgör hur många.
 • Turordningslista för respektive pass framgår av anslag på Varvshusets anslagstavla och av tavlan vid båtslipen. Listorna anslås dagen innan aktuella sjösättningsdagar. Turordningen gäller så långt möjligt men vagnspersonal kan göra ändringar.
 • Var uppmärksam på din tur och visa dig för vagnspersonalen så att dom vet vilken nästa båt är.
 • Kan du av Covid 19 eller andra skäl inte delta på bokad tid så måste du i förväg anmäla detta till varvschefen på satravarv@hotmail.com, alternativt 08-97 63 01, så att han kan flytta din tid och i stället planera in annan båt. Om du uteblir från din sjösättningstid och INTE i förväg anmält detta och inte har giltig orsak kommer SVI att ta ut en ombokningsavgift enligt avgiftslistan.
 • Medför egna verktyg för att kunna hantera vaggor, stöttor och bockar.
 • SVI-nummerbrickorna lämnas in vid uppropet.
 • Hyrstöttor och -bockar lämnas in till varvschefen i garaget. Se till att inlämningen prickas av!
 • Förstöttor och materielvagnar ställs tillbaka till varvshuset efter användning.

Arbetsplikt

 • I ditt avtal med varvet ingår nedanstående tre arbetsplikter;
 • Säsongsvis medhjälp vid sjö- och torrsättning
 • Säsongsvis nattvakttjänstgöring
 • Obligatoriskt varvsarbete

Det obligatoriska varvsarbetet omfattar säsongen 2020-21 (20-07-01—21-06-30) båtägare med efternamn som börjar på I-O (säsongen 2021-22 båtägare med efternamn som börjar på P-Ö). Du kan välja att utföra det obligatoriska varvsarbetet som kioskbiträde eller genom städning av varvsområdet under våren 2021. Den som inte utfört sin arbetsplikt under säsongen faktureras med 1000 kr.

 • Datum och tider för arbete i kiosken under vårens sjösättningar kommer att framgå på svi.batdata.se under rubriken Vakt/Arbete, Varvsarbete där också bokning av arbetspass sker. OBSERVERA att vi pga Covid 19 endast vill ha familjemedlemmar som jobbar tillsammans i kiosken. Detta innebär att om ett namn är inbokat ett visst arbetspass så ansvarar den personen tillsamman med sin familj för det passet.
 • Städning av varvet genomförs efter sjösättningarna. Städdatum framgår av svi.batdata.se under rubriken Vakt/Arbete, Varvsarbete där också bokning av arbetspass sker.
 • Tider för höstens kiosköppethållande och städning anslås efter halvårsskiftet.

Stölder och skadegörelse

 • Stölder sker framförallt i samband med sjösättning och upptagning. Upptäcker du stöld eller skadegörelse så rapportera detta snarast till varvschefen.

Biltrafik och parkering

Biltrafik och felparkerade bilar är ett återkommande irritationsmoment både för varvspersonal, bil- och båtägare. Det är viktigt att bilar inte står i vägen för Subliftar, traktor, ev. utryckningsfordon mm. Trafikskyltar som finns på området och övriga trafikbestämmelser för varvet måste respekteras! Bäst är att parkera utanför infartsbommen, längs staketet direkt till vänster innanför bommen eller på andra markerade parkeringsytor. Lägg en lapp med ditt mobilnummer väl synligt i bilens framruta så att du vid behov kan kontaktas.

Avfall och skräp

Miljöfarligt avfall såsom spillolja, olje- och bränslefilter, zinkanoder och glykol kan lämnas i miljöstationen på därför avsedd plats. Batterier ställs i/vid den blå/gula batterilådan utanför miljöstationen. OBS, inga andra sopor får läggas i miljöstationen.

Av kostnadsskäl kommer inga skräpcontainrar ställas ut, allt avfall ska tas bort av båtägaren själv. Om varvet måste städa din båtplats kommer du att faktureras 1000 kr/h.

Varvets regler och riktlinjer

Ovanstående information är inte heltäckande. Det är väsentligt att du regelbundet, minst inför sjö- och torrsättning, läser ALL information på hemsidan, eftersom informationen ändras.

Du är skyldig att känna till och följa de bestämmelser och styrningar som framgår av hemsidan.

Övrigt

 • Emailadress och mobilnummer som du har angett i medlemsregistret  svi.batdata.se måste vara aktuella och de som du normalt använder (i undantagsfall som någon annan person använder och kan vidarebefordra till dig). Vi måste kunna nå dig med kort varsel.
 • Vid problem med nyckelbrickan till infartsbom och varvshus kontakta varvschef.
 • Varvschefen tar emot synpunkter och förbättringsförslag på.

Om någon behöver ytterligare information så kontakta varvschefen på satravarv@hotmail.com eller 08-97 63 01.