Boka sjösättning

For safety reasons, the boatyard will not handle any boats if the boat owner cannot communicate with the personnel of the yard in either Swedish or English.

Välkommen till vårens sjösättningar. Denna information är ett komplement till varvets ordningsregler, miljöpolicy och övriga regler och anvisningar.

Läs alltid all informationen på hemsidan innan du bokar! Informationen ändras då och då, och när du bokar betyder det att du accepterat det som beskrivs i texten.   Alla båtar ska vara borta från varvets område senast 2022-05-31.
  • Årets sjösättningsdagar

DatumAtt observeraMaskiner
  Stor SubLiten SubTraktor
Lör 23/4Sjösättning gäller endast (men samtliga) båtar i rad C, D, E. OBS: inga bojar eller hamnplatser finns att tillgå denna dag. Sjösatta båtar måste därför direkt efter sjösättning köras bort från hamnen.X  
Sön 24/4Sjösättning gäller endast (men samtliga) båtar i rad C, D, E och ev träbåtar samt båtar med behov av tillfällig hamnplats.
Tillfällig hamnplats kan endast erbjudas tom 30/4.
XX 
Lör 30/4Endast ett fåtal tillfälliga hamnplatser mellan bojar och kaj kan erbjudas.XXX
Sön 1/5Endast SBS, ej bokningsbarXXX
Lör 7/5Endast ett fåtal tillfälliga hamnplatser mellan bojar och kaj kan erbjudas.XXX
Sön 8/5Endast ett fåtal tillfälliga hamnplatser mellan bojar och kaj kan erbjudas.XXX
Lör 21/5Endast ett fåtal tillfälliga hamnplatser mellan bojar och kaj kan erbjudas.XXX
Sön 22/5Endast ett fåtal tillfälliga hamnplatser mellan bojar och kaj kan erbjudas.XXX
Tis 24/5Endast ett fåtal tillfälliga hamnplatser mellan bojar och kaj kan erbjudas.X  

Båtar i rad C, D och E sjösätts första helgen och bokas in av varvet. Detta för att skapa en parkeringsyta för bilar.

Fram till den 15 april kan du själv boka din sjösättningstid på registersidan svi.batdata.se under rubriken Sjösättning. Om du inte senast detta datum själv har bokat din sjösättning kommer du att få en sjösättningstid av varvet. Varvet vill inte ha mail med önskemål om tider för sjösättning, eftersom detta  skapar merarbete.

För att kunna komma in och boka på svi.batdata.se krävs att din till varvet inlämnade e-postadress och ditt mobiltelefonnummer är korrekta, eftersom någon av de uppgifterna används vid inloggning. På login-sidan finns en länk där du kan få lösenordet skickat till dig som e-post om du vill använd din e-postadress för inloggning, eller som SMS om du vill använd ditt mobilnummer för inloggning.

Du bokar dig för sjösättning under ett pass om två timmar. OBS! Båtar som kan lastas på traktorvagnen kan endast bokas på traktorvagnen. Inför varje pass genomförs ett upprop kl 0800, 1000, 1230 eller 1430. Observera att en representant per båt ska vara med vid uppropet!

Det är viktigt att du kommer till ditt bokade sjösättningspass, oavsett om det är du själv eller varvet som bokat tiden. För utebliven närvaro som inte anmälts minst tre dygn innan bokad tid debiteras med en avgift enligt hemsidans prislista (Medlemsinformation/Avgifter).

Vill du boka sjösättning vid annan än ovanstående tider, s.k. exklusiv hantering, måste du ange detta i förväg så att du inte blir inbokad av varvet och påförs en extra avgift. Exklusiv hantering debiteras enligt hemsidans prislista (Medlemsinformation/Avgifter).

SMS-meddelande med din sjösättningstid skickas till dig senast den 20 april. Om du då inte fått något SMS-meddelande måste du gå in på svi.batdata.se för att själv kontrollera din sjösättningstid. En turordningslista för respektive sjösättningspass sätts upp på varvshusets anslagstavla och på tavlan vid båtslipen senast dagen innan aktuella sjösättningsdagar.

Specifikt SBS-medlemmar

Båtägare i Sätra båtsällskap (SBS) inriktas på att sjösätta sina båtar den 1 maj och bokas in den dagen av varvet. Ni behöver alltså inte göra någonting annat än att vänta på SMS om sjösättningstid och därefter komma på utsatt tid. 

Trailerbåtägare i SBS som avser sjösätta innan den 1 maj ska senast 10 april meddela detta till SBS hamnkapten (hamnkapten@satrabat.se) eftersom den hamnplatsen då inte är tillgänglig för andra båtägare som tillfällig hamnplats.  

Icke trailerbåtägare i SBS som önskar sjösätta innan den 1 maj (exklusiv hantering) ska senast 10 april meddela detta till varvschef (satravarv@hotmail.com) och SBS hamnkapten (hamnkapten@satrabat.se) eftersom den hamnplatsen då inte är tillgänglig för andra båtägare som tillfällig hamnplats.  

Båtägare i SBS som önskar sjösätta efter 1 maj ska senast den 10 april meddela detta till varvschefen (satravarv@hotmail.com). Efter svar tas ni bort från den 1 maj och bokar sedan själva tid i svi.batdata.se

Specifikt trailerbåtar

Sjösättningstid för trailerbåtar bokas inte utan dessa sjösätts när ägaren anser det lämpligt. Inga trailerbåtar får sjösättas under tiden sjösättning med Sublift eller traktor pågår. När varvets organiserade sjösättningar är klara för dagen (ca 1630) går det bra att sjösätta trailerbåtar. Alla trailerbåtar ska vara borta från varvet senast 31 maj. Tomma släp kan stå kvar över sommaren.

  • Biltrafik och parkering

Trafikbestämmelser och -skyltar som finns på området ska följas. Biltrafik och felparkerade bilar är ett återkommande irritationsmoment både för varvspersonal och båtägare. Bäst är att parkera utanför bommen eller direkt innanför bommen enligt anvisningar. Bilar får inte stå i vägen för Subliftar, traktor, andra bilar och ev. utryckningsfordon. Lägg en lapp med ditt mobilnummer väl synligt i bilens framruta så att du vid behov kan kontaktas.

  • Stöttningsmateriel

Ta med verktyg för att underlätta arbetet med bockar och stöttor inför lyftet av båten.

Hyrstöttor och hyrbockar återlämnas i traktorgaraget och avprickas av varvschefen. Om inte avprickning sker anses materielen inte vara återlämnad.

  • Avfall och skräp

Miljöfarligt avfall såsom lösningsmedel, spillolja, olje- och bränslefilter och glykol kan lämnas i miljöstationen och batterier i/vid den blå/gula batterilådan utanför stationen. OBS, inga andra sopor får läggas i miljöstationen.

Av kostnadsskäl kommer inga skräpcontainrar ställas ut så allt avfall ska tas bort av båtägaren själv. Om varvet måste städa din båtplats kommer du att faktureras 1.000 kr/h.

  • Förtöjning av båtar efter sjösättning

Observera att Sätra Båtsällskap (SBS) sjösätter sina båtar söndagen den 1 maj. SBS kan därför endast låna ut hamnplatser 24-30 april, därefter kan endast boj mot kaj nyttjas.

Tillfällig hamnplats efter sjösättning (före den 1 maj) kan lånas ut till dig som inte tillhör FBK och SBS. Denna bokas på svi.batdata.se under rubriken Hamnen/Anmälningar. Bokning av tillfällig hamnplats kan endast ske efter bokning av sjösättning och måste göras i direkt anslutning till denna bokning. När hamnkapten i SBS tilldelat dig en hamnplats får du svar på email. Det är absolut förbjudet att lägga sig vid SBS bryggor utan förbokning/tillåtelse av SBS hamnkapten.

Båtar får utan bokning förtöjas mellan boj och kaj max ett dygn efter sjösättning. Båten måste dock vara borta senast 0800 nästa sjösättningsdag. Allt annat ska överenskommas med varvschefen i förväg. Förtöjda båtar ska märkas väl synligt med varvs- och telefonnummer.

  • Obligatoriskt varvsarbete

I uppläggningsavtalet med varvet ingår arbetsplikt för båtägarna i form av nattvaktstjänst, hjälp vid torr- och sjösättning samt som obligatoriskt varvsarbete. Under säsongen juli 2021-juni 2022 är det endast medlemmar med efternamn som börjar på P-Ö som ska utföra obligatoriskt varvsarbete, vilket kan göras som kioskbiträde eller genom städning av varvsområdet. De som inte utfört sitt obligatoriska varvsarbete senast 2022-05-31 faktureras 1.000 kr.

Kiosken planeras att vara öppen alla sjösättningshelger. Datum och tider för arbete i kiosken kommer att framgå av svi.batdata.se under rubriken Vakt/Arbete, där du kan boka ditt arbetspass.

Städning av materialgården kommer att genomföras strax före sjösättningarna. Datum och tider kommer att framgå av svi.batdata.se under rubriken Vakt/Arbete, där du kan boka ditt arbetspass.

Städning av varvsplaner kommer att genomföras i slutet av och efter sjösättningarna. Datum och tider kommer att framgå av svi.batdata.se under rubriken Vakt/Arbete, där du kan boka ditt arbetspass.

  • Varvets övriga regler och riktlinjer

Alla båtägare uppmanas att läsa varvets ordningsregler, miljöpolicy och övriga riktlinjer, vilka alla är skyldiga att följa före, under och efter sjösättningen. Regler och riktlinjer ändras och det är därför viktigt att läsa igenom dessa inför varje sjösättning och upptagning.

Sjösättningshälsningar,

Anders Stenström, varvschef SVI

satravarv@hotmail.com