Parkering i samband med sjösättning

Från och med 23/4 gäller parkeringsförbud på kajen framför båda mastkranarna. Under sjösättningstiden 23/4-30/5 gäller även parkeringsförbud på och runt sjösättningsplattan. 

Parkering är tillåten:  
• Utanför infartsbommen på grusvägen 
• Innanför infartsbommen, snett mot staketet och arbetarbarackerna 
• Successivt på frigjorda båtuppställningsplatser  

Parkera klokt så att ni inte hindrar någon och absolut inte på vägar eller körstråk för maskinerna. Alla bilägare måste kunna kontaktas – ha ditt mobilnummer väl synligt i framrutan.

Hälsningar,
Varvschefen, Sätra Varv