Master mm i mastskjulet

Varvet har inventerat och städat mastskjulet i syfte att göra plats för nuvarande medlemmars master. Master och bommar som saknar namn på ägare, eller där namngivna ägare inte finns registrerade vid varvet och inte kunnat nås per telefon, har lyfts ut och ligger nu utanför mastskjulet. Det rör sig om ett 20-tal master och bommar, i huvudsak i trä men även i aluminium.

Ni som har master/bommar i mastskjulet måste senast 2020-09-22 tydligt märka dessa med era namn, telefonnummer och varvsnummer. Om ni finner era master/bommar utanför mastskjulet måste de märkas upp och läggas tillbaka i skjulet senast 2020-09-22. Master och bommar som ligger kvar utanför mastskjulet efter 2020-09-22 kommer att skickas till destruktion.