Information inför sjösättningen

Hej och välkomna till årets sjösättningar. Här kommer information som tidigare delgivits vid våra upprop men som pga Corona-pandemin i år skickas ut skriftligt.

Säkerhet

 • Det viktigaste är säkerheten för människor och båtar
  • Följ vagnspersonalens anvisningar och gör inget om ni inte blir tillsagda
  • Håll er undan båtar och maskiner vid lyft och manövrering
  • Förstötta används för segelbåtar med sidostöttor
  • Första förbandslåda finns utanför eller i varvshuset.
  • Vid allvarligare tillbud tillkallas ambulans på 112.
  • Om en olycka inträffar så rör ingenting innan vagnspersonal eller varvschef beslutat om åtgärd, såvida det inte gäller räddning av skadad person.

Trafik

Biltrafik och felparkerade bilar är ett återkommande irritationsmoment både för varvspersonal, bil- och båtägare. Trafikbestämmelser och -skyltar som finns på området ska respekteras – för säkerheten, trivseln och effektiviteten.

Parkering:

 1. Utanför infartsbommen
  1. Snett mot staketet innanför bommen
  1. Direkt till höger innanför bommen (blockera inte infarten till materialgården)
  1. På SubTerras parkering (gäller endast 25-26 april)
  1. På frigjorda båtuppställningsplatser inom varvsområdet
 • Parkera absolut inte på vägar eller körstråk för maskinerna
  • Parkera klokt så att ni inte hindrar någon!
  • Alla bilägare måste kunna kontaktas – ha ditt mobilnummer väl synligt i bilens framruta

Sjösättning

 • I år gäller att så få personer som möjligt ska samlas, helst bara en person per båt. Har ni Corona-symptom så kom inte ner till varvet utan anmäl det så fort som möjligt till varvschefen på satravarv@hotmail.com, alternativt 08-97 63 01, så att han kan flytta er sjösättningstid.
 • För dig som tillhör riskgrupper kommer vi vid behov att planera in andra sjösättningstider än de gemensamma. Meddela varvschefen om du har behov av detta.
 • Vi frångår våra traditionella för- och eftermiddagspass med upprop 0800 och 1200. Ni ska i stället finnas vid uppropen nedanstående tider:
 • Första uppropet 08.00
 • Andra uppropet 10.00
 • Tredje uppropet 12.00
 • Fjärde uppropet 14.00
 • Eventuellt femte upprop 16.00
 • Vilken tid ni får er tilldelad kommer att framgå av SMS
 • Varvschefen kommer vid varje upprop pricka av närvarande båtägare. Efter uppropet går båtägarna ut till sin respektive vagn.
 • Kan du inte delta på bokad tid så måste du i förväg anmäla detta till varvschefen. Om du uteblir från din sjösättningstid och INTE i förväg anmält detta och inte har giltig orsak kommer SVI att ta ut en ombokningsavgift på 1000 kr.
 • Provstarta motorn på land så att du inte blir liggande vid sjösättningsbryggan och hindrar andra båtar. Sätt i dyvikan om den tagits bort.
 • Medför vid behov egna verktyg till stöttningen
 • Meddela vagnspersonalen i vilken rad du ligger och visa dig för vagnsföraren när det är din tur så att han hittar båten.
 • Sjösättningslistan gäller så långt möjligt men vagnspersonal kan ändra ordningen. Listor finns uppsatta på anslagstavlor på varvshuset och på boden nere vid slipen.
 • Vid traktorvagnen måste alla båtägare hjälpa till tills sjösättningen är avklarad för inom ert pass. Vid subliftarna hjälper de till som vagnsförarna bestämmer.
 • SVI-nummerbrickor läggs i hinken vid varvshusets anslagstavla.
 • Hyrstöttor återlämnas i garaget och avmarkeras av varvspersonal.
 • Förstötta återlämnas till uppsamlingsplats vid varvshuset efter användning.
 • Materielvagnar återlämnas till uppsamlingsplats vid varvshuset efter användning
 • Sätt på slingmärken när båten lyfts. Märken finns hos vagnspersonalen.
 • Träbåtar bör vattnas på land före sjösättningen för att svälla ihop. Båtarna sjösätts sist i passet och ska flyttas från slipen snarast efter sjösättning. Fungerande länspump måste finnas i båten men extra länspumpar och förlängningssladdar finns att låna i slipboden. Meddela varvschefen vid lån. Vid återlämning ska sladdar vara upplindade och uppknutna.
 • Båtarna får ligga kvar max ett dygn i hamnen mellan boj och kaj (om det är sjösättning dagen efter senast till 08:00) om inte annan överenskommelse gjorts med varvschefen eller SBS hamnchef. Märk båten med SVI-nr och mobilnummer. Det är absolut förbjudet att lägga sig på SBS bryggor utan förbokning/tillåtelse.

Miljö

 • Varvet har antagit reviderade miljöbestämmelser. Det är viktigt att ni tar del av dom – finns på hemsidan www.satravarv.se under rubriken Miljö
 • Städa upp efter er på båtuppställningsplatsen. Miljöfarligt avfall såsom spillolja, färgburkar, oljetrasor, färgskrap, zinkanoder och glykol kan lämnas i miljöstationen. Batterier i/vid blå/gula batterilådan. Övrigt skräp tar ni med er från varvet, absolut inga ”vanliga” sopor i miljöstationen.
 • Miljöboden ska normalt hållas låst. Nyckel förvaras i vaktlokalens skrivbordslåda.
 • Stöttor och täckställningar får förvaras i materielgården medan vaggor läggs upp längs östra skogskanten.
 • Materiel som kvarlämnas ska vara märkt med SVI-nummer (och gärna namn) som inte försvinner under förvaringen.
 • All omärkt materiel riskerar att kasseras.
 • Av kostnadsskäl kommer inga skräpcontainrar ställas ut. Allt avfall ska tas bort av dig själv. Om varvet måste städa din båtplats kommer du att faktureras minst 500 kr.

Övrigt

 • Som medlem i SVI ingår arbetsplikt i form av nattvakt, hjälp vid sjösättning och upptagning samt obligatoriskt varvsarbete (det sista gäller säsongen 2019/20 för er med efternamn som börjar på A-H, säsongen 2020/21 med efternamn som börjar på I-O). Städning av varvsområdet är den 30 maj och 6  juni. Anmälan i registret svi.batdata.se under rubriken Vakt/Arbete, Varvsarbete.
 • Kiosken är stängd under sjösättningsperioden p.g.a i första hand Coronaviruset och i andra hand p.g.a. för få anmälda medhjälpare. (Tack till er som anmält er!).
 • Stöldsäsongerna är framför allt i samband med sjösättning och upptagning. Hittills har ett inbrott med stöld av högtalare inrapporterats till varvet. Stölden inträffade någon gång 10-18 april 2020. Upptäcker någon stöld eller skadegörelse så rapportera detta till varvschefen.
 • Om ni har problem med nyckelbrickan till bom och varvshus så kontakta varvschefen.
 • I år är sista chansen att få s.k. LOVA-bidrag om man sanerar båtbotten från biocidfärger. Från och med 2021 måste alla båtar i Mälaren vara rena från biocidfärger. Ju äldre båt du har, desto mer sannolikt är det att den är målad med miljöfarlig färg. Vi kommer senare i vår komma ut med information kring blästring och samla in anmälningar från medlemmar vars båtbottnar behöver saneras. Håll utkik på SVI hemsida www.satravarv.se!
 • Varvschefen tar emot eventuells synpunkter, förbättringsförslag och idéer antingen muntligt eller via email satravarv@hotmail.com vilka sammanställs och vidarebefordras till styrelsen.
 • Sjösättningstid för trailerbåtar förbokas inte utan dessa sjösätts när det passar för båtägaren. Inga trailerbåtar får dock sjösättas under tiden sjösättning med Sublift och traktor pågår. När varvets organiserade sjösättningar är klara för dagen (ca kl 16.00) går det bra att sjösätta trailerbåtar. Alla trailerbåtar ska liksom övriga båtar vara sjösatta senast 31 maj.

Det är väsentligt att du årligen går in på varvets hemsida www.satravarv.se och läser ALL information, eftersom informationen ändras och kompletteras. Du är skyldig att känna till och följa de styrningar som framgår av hemsidan.

Mailadress och mobilnummer som du har angett i medlemsregistret svi.batdata.se måste vara aktuella och vara de som du normalt använder (eller i undantagsfall som någon annan använder till vardags och meddelar dig). Vi måste kunna nå dig med kort varsel.

Om någon behöver ytterligare information så kontakta varvschefen.

Välkomna till årets sjösättningar!

Anders Stenström

Varvschef

satravarv@hotmail.com

08-97 63 01