Okända båttrailers

Ägarna till två båttrailers i inhägnaden är för varvet okända. Om någon känner igen sin trailer eller vet vem ägarna är så anmäl detta till varvschefen senast 2020-05-15. Därefter går släpen till skrot.