Corona (Covid-19)

Varvet planerar att genomföra vårens sjösättningar enligt plan och göra eventuella justeringar efterhand. Som på alla andra platser i samhället där människor samlas gäller det att vi sprider ut oss och håller tillräckligt med avstånd till varandra. Känner ni er sjuka så kom inte ner till varvet utan anmäl detta till varvschefen i god tid så att vi kan flytta er sjösättningstid.