Arbetsplikt

”Utöver att hjälpa till med sjö- och torrsättning av egen båt och andra medlemmars båtar inom tilldelat sjö-/torrsättningspass ingår även arbetsplikt i form av nattvakttjänstgöring varje säsong och obligatoriskt varvsarbete om 3-5 h vart tredje år. För att få ett lämpligt antal personer och för att underlätta SVI administration ianspråktas ca en tredjedel av SVI medlemmar årligen för det obligatoriska varvsarbetet.”

Obligatoriet gäller ett arbetspass per medlem och säsong och för säsongen juli 2019 – juni 2020 gäller det medlemmar med efternamn som börjar på bokstäverna A-H. De uppgifter som ska utföras är:

  • Röjning av ogräs före upptagning 2019; 21/9
  • Kioskarbete under höstens båtupptagningar 2019; 28-29/9, 5-6/10, 12-13/10 samt 19-20/10
  • Städning av materielgård efter upptagning 2019; 9 nov
  • Kioskarbete under vårens sjösättningar 2020; prel 25-26/4, 2-3/5, 9-10/5 samt 23-24/5
  • Avstädning 1 av varvsområdet efter sjösättning 2020; 23 maj
  • Avstädning 2 av varvsområdet efter sjösättning 2020; 13 juni

För medlemmar med efternamn som börjar på bokstäverna A-H görs anmälan till arbetspassen på svi.batdata.se under rubriken Vakt/Arbete, underrubrik Varvsarbete