Aktuellt inför upptagning 2019. Bokningen öppnar den 2/9

Biltrafik och parkering

Biltrafik och parkerade bilar är ett ständigt återkommande irritationsmoment, både för varvspersonal och bil-/båtägare. Det finns varv som helt förbjuder biltrafik under sjösättnings- och upptagningsdagar.

Tänk därför på hur ni parkerar, helst utanför bommen. Går inte detta så måste bilarna stå ur vägen för upptagningsvagnarna.

Trafikbestämmelser som varvet utfärdar och de trafikskyltar som ställs ut skall följas. Alla ska ha sitt mobilnummer väl synligt innanför bilens framruta.

Pallningsmateriel

Se till så att ni har erforderlig godkänd stöttnings- och pallningsmateriel. Smörj upp vaggor och medför verktyg så att arbetet underlättas vid nedsänkning av båten.

Hyrstöttor hämtas i garaget och ska markeras på lista av varvschen.

Skräp

Inga containrar kommer att ställas ut, förutom för blästeravfall. Detta innebär att allt annat avfall ska bortföras av båtägaren. Miljöfarligt avfall såsom spillolja, zinkanoder, glykol kan lämnas i miljöstationen och batterier i/vid blå/gula batterilådan. OBS, inga vanliga sopor i miljöstationen.

Arbetsplikt

Alla medlemmar, förutom de som av ålder eller sjukdom har undantagits av styrelsen, har varje säsong arbetsplikt i form av nattvakt samt hjälp under hela sitt sjösättnings- och upptagningspass. Därutöver har en tredjedel av medlemmarna vart tredje år arbetsplikt i form av städuppgifter, kioskhjälp samt övrigt som varvschefen kallar till. Under säsongen 2019-20 gäller detta alla medlemmar med efternamn från A till H.

Förtöjning av båtar inför upptagning

Båtar får ligga max ett dygn mot kaj inför upptagningen (om det är torrsättnings dagen efter senast till 08:00) om inte annan överenskommelse gjort med varvschefen eller SBS Hamnkapten. Märk båten med SVI-nr och telefonnummer. Det är absolut förbjudet att lägga sig på SBS bryggor utan förbokning/tillåtelse

Kiosken

Kiosken kommer att vara öppen alla höstens torrsättningshelger.

I övrigt uppmanas ni till att läsa igenom varvets ordningsregler, miljöpolicy och andra regler som alla medlemmar är skyldiga att följa.